Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Погребняк Станіслав Петрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001953 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001953


Погребняк Станіслав Петрович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Основоположні принципи права
 2. [Д] (2009) Основоположні принципи права
 3. [К] (2001) Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
 4. [К] (2001) Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
 5. (2002) Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Порівняльне правознавство"
 6. (2003) Порівняльне правознавство
 7. (2008) Історія вчень про державу і право
 8. (2008) Основоположні принципи права (змістовна характеристика)
 9. (2009) Історія вчень про державу і право
 10. (2009) Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення
 11. (2011) Порівняльне правознавство
 12. (2012) Порівняльне правознавство
 13. (2012) Теорія держави і права
 14. (2012) Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід
 15. (2013) Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 16. (2013) Програма навчальної дисципліни "Загальна теорія держави і права"
 17. (2013) Теорія держави і права
 18. (2014) Проблеми правової відповідальності
 19. (2014) Теорія держави і права
 20. (2014) Юридична деонтологія
 21. (2015) Теорія держави і права
 22. (2016) Порівняльне правознавство у таблицях
 23. (2016) Теорія держави і права
 24. (2018) Порівняльне правознавство у таблицях
 25. (2018) Теорія держави і права

    Наукова періодика:

 1.  Юрист України, Харків
 2. (2008) Роль позитивної дискримінації в загальній концепції рівності
 3. (2009) Закріплення основоположних принципів права в Конституції України
 4. (2010) Генезис ідеї рівності як основоположного принципу права
 5. (2010) Генезис ідеї свободи як основоположного принципу права
 6. (2011) Договір: загальнотеоретичне розуміння
 7. (2011) Загальні принципи права як джерело права
 8. (2011) Соціальна держава: обґрунтування концепції
 9. (2012) (Харків) Принцип пропорційності у судовій діяльності
 10. (2013) Верховенство права в Україні: передумови та перспективи
 11. (2013) Общие принципы права в контексте совершенствования современной национальной правовой системы
 12. (2013) Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання
 13. (2013) Тест на пропорційність
 14. (2014) "Круглий стіл" "актуальні питання теорії демократії", присвячений 90-річчю з дня народження Марка Веніаміновича Цвіка

    Реферативна інформація:

 1. (2001) Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
 2. (2003) Порівняльне правознавство
 3. (2008) Основоположні принципи права (змістовна характеристика)
 4. (2008/2009) Роль основоположних принципів у застосуванні права
 5. (2009) Основоположні принципи права
 6. (2009) Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення
 7. (2011) Порівняльне правознавство
 8. (2012) Теорія держави і права
 9. (2012) Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід
 10. (2014) Теорія держави і права
 11. (2014) Юридична деонтологія
 12. (2016) Порівняльне правознавство у таблицях
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Погребняк Святослав Григорович (біологічні науки)
 2. Погребняк Сергій Васильович (педагогічні науки)
 3. Погребняк Сергій Васильович (юридичні науки)
 4. Погребняк Станіслав Петрович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського