Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Головкін Богдан Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005695 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005695


Головкін Богдан Миколайович (1975)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Golovkin Bogdan (англійська)
 • Головкин Богдан Николаевич (російська) • Наукове звання: професор
   Галузь науки: Criminology, Criminal Law & Policing

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2011) Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні
  2. [Д] (2011) Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні
  3. [К] (2003) Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень
  4. (2004) Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері
  5. (2006) Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження
  6. (2011) Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання
  7. (2012) Програма навчальної дисципліни "Кримінологія"
  8. (2013) Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні
  9. (2013) Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання
  10. (2014) Кримінологія
  11. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 1.
  12. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 2.
  13. (2016) Літопис кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права (1966-2016 рр.) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  14. (2016) Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні
  15. (2016) Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи
  16. (2017) Віктимологія
  17. (2017) Злочинність у глобалізованому світі
  18. (2017) Світ без корупції: міф чи реальність?
  19. (2018) Актуальні проблеми протидії злочинності
  20. (2018) Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки
  21. (2018) Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
  22. (2018) Правові основи запобігання та боротьби із корупцією
  23. (2018) Сучасна наука кримінально-виконавчого права
  24. (2018) Участь громадськості в запобіганні корупційним злочинам в Україні

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національної Академії правових наук України
  2. Питання боротьби зі злочинністю

     Наукова періодика:

  1. (2009) Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування
  2. (2009) Особливості просторового поширення корисли-вої насильницької злочинності в Україні
  3. (2009) Ціннісно-нормативний аспект спрямованості особистості корисливого насильницького злочинця
  4. (2010) Мотивація корисливих насильницьких злочинів
  5. (2010) Результати експертного оцінювання обсягів латентності злочинів економічної спрямованості, вчинених на об’єктах ПЕК України
  6. (2012) Відвернення загрози становлення соціально невлаштованої молоді на шлях збагачення засобами кримінального насильства
  7. (2012) Відвернення і припинення злочинів економічної спрямованості у паливно-енергетичній сфері України
  8. (2012) Засадничі положення запобігання корисливій насильницькій злочинності
  9. (2012) Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері
  10. (2012) Поняття злочинності економічної спрямованості у паливно-енергетичному комплексі
  11. (2012) Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність
  12. (2012) Психологічні особливості злочинців
  13. (2013) Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях
  14. (2013) Кримінологічний аналіз злочинів проти власності
  15. (2013) Поняття злочинності у сфері економіки
  16. (2013) Удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері України
  17. (2014) Віктимізація населення в Україні: стан, детермінанти, запобігання
  18. (2014) Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні
  19. (2014) Історія та сучасна діяльність сектору дослідження проблем злочинності та її причин
  20. (2014) Поняття злочинності на ринку землі
  21. (2014) Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку
  22. (2014) Причинність у системі детермінації злочинності
  23. (2015) Кримінологічне поняття віктимізації
  24. (2015) Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань
  25. (2016) Віктимна поведінка жертв злочинів
  26. (2016) Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема
  27. (2017) Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям
  28. (2017) Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях
  29. (2017) Як стають жертвами злочинів

     Реферативна інформація:

  1. (2001) Конфліктні стосунки - передумова вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері
  2. (2003) Громадська думка щодо торгівлі людьми: кримінологічний погляд на проблему
  3. (2003) Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень
  4. (2004) Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері
  5. (2006) Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності
  6. (2009) Кримінологія. Загальна та Особлива частини
  7. (2010) Макросередовищні детермінанти криміногізації психології та свідомості молодіжних кіл у відношенні збагачення засобами кримінального насильства
  8. (2011) Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання
  9. (2011) Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні
  10. (2013) Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні
  11. (2013) Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання
  12. (2014) Кримінологія
  13. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 1.
  14. (2016) Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : Т. 2.
  15. (2016) Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні
  16. (2016) Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи
  17. (2018) Актуальні проблеми протидії злочинності
  18. (2018) Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки
  19. (2018) Сучасна наука кримінально-виконавчого права
  20. (2018) Участь громадськості в запобіганні корупційним злочинам в Україні
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського