Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Козаченко Анатолій Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0009653 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0009653


Козаченко Анатолій Іванович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2015) Земське самоврядування в Полтавській губернії 1865-1919 рр.
 2. (2002) Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII-XVIII ст.)
 3. (2009) Земське самоврядування в Полтавській губернії (1864-1920 рр.)

    Наукова періодика:

 1. (2002) Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст.
 2. (2009) Відповідальність гласних і земських службовців за службові правопорушення
 3. (2009) Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917–1920 рр.)
 4. (2010) Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
 5. (2011) Організаційно-правова діяльність земського самоврядування в аграрній галузі (1865–1890 рр.)
 6. (2012) Роль земського самоврядування у процесі проведення Столипінської аграрної реформи та після її згортання (1906–1916 рр.)
 7. (2013) Проблема земської реформи у період буржуазно-демократичної революції в Росії (1905–1907 рр.)
 8. (2014) Особливості діяльності Полтавського земства у період першої світової війни (1914 – 1916 рр.)
 9. (2014) Повноваження волосного земства за "Тимчасовим положенням про волосне земське управління" 1917 р.
 10. (2015) Земські податки й повинності як складова фінансової самостійності земського самоврядування
 11. (2016) Вплив земського самоврядування на процес формування вітчизняного конституціоналізму наприкінці ХІХ – початку ХХ століть
 12. (2016) Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму
 13. (2017) Центральна Рада і земське самоврядування: березень-жовтень 1917 року
 14. (2017) Центральна Рада та проблема реформи місцевого самоврядування: листопад 1917 р. – квітень 1918 р. (до 100-річчя утворення)
 15. (2018) Земське самоврядування за доби Української держави Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 року)
 16. (2018) Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2015) Земське самоврядування в Полтавській губернії 1865 - 1919 рр.
 2. (2001) Органи державної влади і управління України другої половини XVII ст.
 3. (2002) Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII - XVIII ст.)
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Козаченко Анатолій Іванович (юридичні науки)
 2. Козаченко Андрій Георгійович (фізико-математичні науки)
 3. Козаченко Анна Юріївна (економічні науки)
 4. Козаченко Олександр Васильович (1970–) (юридичні науки)

  Співавтори:
  (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Єрмолаєв Віктор Миколайович (юридичні науки)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського