Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Куцепал Світлана Вікторівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0010971 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0010971


Куцепал Світлана Вікторівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2005) Онтологія в сучасній французькій філософії
 2. [Д] (2005) Онтологія в сучасній французькій філософії
 3. [К] (1997) Епістемологічна функція мови: на матеріалі французького постмодернізму
 4. (1997) Письмо як засіб деконструкції логоцентризму в концепції Жака Дерріда
 5. (2004) Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом "пост-"
 6. (2008) Історія філософії : Т. 2.
 7. (2012) Юридична аргументація. Логічні дослідження
 8. (2015) Юридична аргументація. Логічні дослідження

    Наукова періодика:

 1. (2009) Постмодернізм — зваблива та нерозкрита таємниця
 2. (2011) Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій
 3. (2013) "Громадянське суспільство": пригоди відомого поняття в умовах сучасних соціально–політичних трансформацій
 4. (2013) Правова культура як інструмент гармонізації відносин у сучасному соціумі
 5. (2013) Роль правової культури у структурі сучасного соціуму
 6. (2013) Феномен компетентності у сучасному філософсько-освітньому дискурсі
 7. (2014) Політико-правова концепція Г. Гегеля
 8. (2014) Трансформація інституту освіти у сучасному інтелектуальному дискурсі
 9. (2015) Інформація як засіб здійснення гібридної війни
 10. (2016) Освіта як знаряддя соціальної еволюції
 11. (2016) Політичний міф як різновид маніпуляційних виборчих технологій
 12. (2016) Політичний міф: версія Ролана Барта
 13. (2016) Рецензія на монографію: Сафонік Лідія "Буттєвість сенсу людського життя": монографія / Лідія Сафонік. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
 14. (2017) Кінематограф та соціум: аспекти взаємодії

    Реферативна інформація:

 1. (2004) Французька філософія другої половини ХХ століття: дискурс із префіксом "пост-"
 2. (2005) Онтологія в сучасній французькій філософії
 3. (2009) Постсоціальність: шизоаналіз замість психоаналізу
 4. (2012) Юридична аргументація. Логічні дослідження
 5. (2014) Історія філософії
 6. (2015) Юридична аргументація. Логічні дослідження
  Співавтори:
  (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Юркевич Олена Миколаївна (філософські науки)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського