Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Прилипко Сергій Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0011283 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011283


Прилипко Сергій Миколайович
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2007) Предмет права соціального забезпечення
 2. [Д] (2007) Предмет права соціального забезпечення
 3. [К] (1995) Трудовий контракт за законодавством України
 4. (2006) Проблеми теорії права соціального забезпечення
 5. (2009) Кодифікація трудового законодавства України
 6. (2009) Право соціального забезпечення в Україні
 7. (2009) Трудове право України
 8. (2010) Трудове право України в схемах і таблицях
 9. (2010) Трудове право України
 10. (2011) Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
 11. (2011) Правовідносини із загальнообов'язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект
 12. (2011) Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України
 13. (2011) Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері
 14. (2011) Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики
 15. (2011) Шляхи формування національної інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства
 16. (2012) Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект
 17. (2012) Кодекс законів про працю України
 18. (2012) Трудове право
 19. (2013) Правове регулювання інноваційних відносин
 20. (2013) Програма навчальної дисципліни "Трудове право" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
 21. (2014) Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні
 22. (2014) Держава та її органи як суб'єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис
 23. (2014) Правознавство
 24. (2014) Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні
 25. (2014) Трудове право України
 26. (2015) Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах
 27. (2015) Пенсійне забезпечення
 28. (2015) Право соціального забезпечення в Україні
 29. (2015) Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації
 30. (2015) Трудове право
 31. (2016) Трудове право
 32. (2017) Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку
 33. (2017) Пенсійне забезпечення
 34. (2017) Трудове право
 35. (2017) Трудове право
 36. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 11. Трудове право
 37. (2018) Трудове право

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Актуальні питання інноваційного розвитку
 2. Науковий вісник публічного та приватного права
 3. Право та інновації

    Наукова періодика:

 1. (2008) Сучасні концептуальні підходи щодо визначення особливостей методу права соціального забезпечення
 2. (2011) Сучасні підходи щодо розвитку соціальної держави
 3. (2013) Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України
 4. (2013) Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України: становлення та розвиток
 5. (2013) Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі
 6. (2014) Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу
 7. (2015) До питання процесу інноваційного розвитку освіти і науки в Україні
 8. (2015) Рецензія на сучасний підручник К. Ю. Мельника "Трудове право України"
 9. (2017) Сучасна парадигма фіскальної політики в Україні

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Розмежування права соціального забезпечення і трудового права
 2. (1999) Спірні питання застосування ст. 26 Закону "Про відпустки"
 3. (2001) Деякі питання щодо змісту конвенції міжнародної організації праці N102 про мінімальні норми соціального забезпечення
 4. (2003) Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки
 5. (2003) Право на соціальне забезпечення - одне з найважливіших соціально-економічних прав людини
 6. (2003) Правові проблеми соціального забезпечення в умовах переходу до ринкових відносин
 7. (2003) Солідарні засади у соціальному забезпеченні
 8. (2004) Деякі питання імплементації міжнародних норм у правову систему України
 9. (2004) До питання матеріального забезпечення пенсіонерів в умовах ринкової економіки
 10. (2004) Юридична природа та сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування
 11. (2006) До питання визначення організаційно-правових форм і видів соціального забезпечення
 12. (2006) До питання співвідношення "приватного" та "публічного" у праві соціального забезпечення
 13. (2006) Проблеми теорії права соціального забезпечення
 14. (2007) Предмет права соціального забезпечення
 15. (2007) Створення соціальної держави як умова реалізації конституційного права на соціальне забезпечення
 16. (2008) До питання соціальних прав людини
 17. (2008) Значення колективних договорів у регулюванні соціальної сфери
 18. (2008) Соціальне забезпечення як основний напрям соціальної політики
 19. (2008) Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах реформування соціального законодавства
 20. (2009) Деякі питання управління у сфері соціального забезпечення
 21. (2009) До питання дисциплінарної відповідальності
 22. (2009) Кодифікація трудового законодавства України
 23. (2009) Право соціального забезпечення в Україні
 24. (2009) Трудове право України
 25. (2010) Трудове право України в схемах і таблицях
 26. (2011) Правове забезпечення становлення економіки інноваційного типу в Україні
 27. (2011) Правовідносини із загальнообов'язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект
 28. (2011) Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України
 29. (2011) Шляхи формування національної інноваційної системи та удосконалення інноваційного законодавства
 30. (2012) Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект
 31. (2012) Трудове право
 32. (2013) Правове регулювання інноваційних відносин
 33. (2014) Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні
 34. (2014) Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні
 35. (2014) Трудове право України
 36. (2015) Адаптація до права ЄС регулювання економіки України в сучасних умовах
 37. (2015) Пенсійне забезпечення
 38. (2015) Право соціального забезпечення в Україні
 39. (2015) Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації
 40. (2017) Трудове право
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Прилипко Сергій Кирилович (геологічні науки)
 2. Прилипко Сергій Миколайович (юридичні науки)
 3. Прилипко Сергій Юрійович (технічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського