Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Погрібна Вікторія Леонідівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012414 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012414


Погрібна Вікторія Леонідівна
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 22.00.00 - Соціологічні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2009) Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України)
  2. [Д] (2009) Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України)
  3. (2008) Соціологія професіоналізму
  4. (2009) Галузеві соціології : Т. 1.
  5. (2015) Політологічний енциклопедичний словник
  6. (2016) Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика
  7. (2019) Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

     Наукова періодика:

  1. (2010) Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів
  2. (2013) Професійна мотивація юриста: теоретичні та емпіричні виміри
  3. (2013) Соціологічний підхід у правоохоронній акмеології: постановка проблеми
  4. (2014) Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді?
  5. (2014) Критерії оцінки ефективності соціальної політики: від теорії до практики
  6. (2014) "Культурна травма" в епоху глобалізації
  7. (2014) Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності та плюралізму
  8. (2014) Соціальні ризики як суспільний феномен:методологічні аспекти аналізу
  9. (2014) Соціальні технології процесу становлення та розвитку професіоналізму: проблеми концептуалізації
  10. (2014) Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста
  11. (2014) Теоретична соціологія вчора, сьогодні, завтра: в пошуках методологічних перспектив
  12. (2015) Волонтерство як соціокультурний феномен: епістемологічні та аксіологічні аспекти аналізу
  13. (2015) Політична корупція у виборчому процесі
  14. (2015) Проблема політичного консенсу крізь призму сучасної політичної моралі
  15. (2015) Роль профільного вузу в попередженні професійного маргіналізму юристів
  16. (2015) Соціальне хабарництво —злочин чи об’єктивна реальність буття?
  17. (2015) Соціально-психологічні детермінанти формування траєкторій професійного розвитку особистості
  18. (2016) Волонтерський рух як ознака змін у ментальності українців
  19. (2016) Інституціоналізація професійної діяльності як основа формування професіоналізму
  20. (2016) Сучасна геополітика – торжество реалізму над ідеалізмом?
  21. (2016) Функціонування юридичного сегменту сучасного ринку праці в Україні: соціально-політичний аналіз
  22. (2017) Громадянське суспільство: ренесанс ідеї та новітні практики
  23. (2017) Проблеми "м’якої сили" та ментальності крізь призму сучасних українських реалій
  24. (2017) Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики
  25. (2018) Політичні відносини крізь призму соціології
  26. (2018) Проблема наукової визначеності феномену "соціальні ризики в системі соціального захисту населення"
  27. (2019) Соціальна справедливість крізь призму концепції дефектних демократій Вольфганга Меркеля

     Реферативна інформація:

  1. (2008) Соціологія професіоналізму
  2. (2009) Галузеві соціології : Т. 1.
  3. (2009) Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України)
  4. (2015) Політологічний енциклопедичний словник
  5. (2016) Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Погрібна Вікторія Леонідівна (соціологічні науки)
  2. Погрібна Вікторія Ярославівна (філософські науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського