Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Войцехівська Ірина Нінелівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0013519 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0013519


Войцехівська Ірина Нінелівна (1954)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Войцеховская Ирина Нинелиевна (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.00 - Історичні науки
  • Галузь науки: Історичні науки, джерелознавство, архівознавство

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Буряк Лариса Іванівна (1958–) (історичні науки) - учень

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2000) Історичне джерелознавство у творчості В.С.Іконникова
  2. (1995) Історія України в особах
  3. (1998) Академік Володимир Іконников: Життєпис та бібліографія
  4. (1998) Джерелознавство історії України
  5. (1998) Епістолологія. Короткий історичний нарис
  6. (1999) Володимир Іконников: джерелознавчі студії
  7. (1999) Володимир Іконников: джерелознавчі студії
  8. (2004) Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834-2004 рр.)
  9. (2007) Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова
  10. (2007) Збірник на пошану Олександра Георгійовича Мітюкова
  11. (2007) Марія Дмитрієнко: історик, журналіст, громадська діячка
  12. (2008) Спеціальні історичні дисципліни
  13. (2008) Українського цвіту по всьому світу
  14. (2010) Професор В'ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)
  15. (2012) Ярослав Степанович Калакура
  16. (2013) Професор Андрій Введенський
  17. (2015) Професор Володимир Замлинський
  18. (2017) Історичне джерелознавство
  19. (2018) Професор Марко Варшавчик

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Історіографічні дослідження в Україні

     Наукова періодика:

  1. (1996) Архівознавство у науковому доробку Володимира Іконникова
  2. (1998) Володимир Іконников - бібліотекознавець та бібліофіл
  3. (1999) Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В. С. Іконникова
  4. (1999) Всеволод Петрів: незнана спадщина (за матеріалами родинного архіву Святослава Петріва в США)
  5. (1999) Огляд особового архівного фонду академіка В. Іконникова
  6. (1999) Проблеми археографії у творчості В. С. Іконникова
  7. (2001) Матяш Ірина. Особа в українській архівістиці. Біографічні нариси. - К., 2001. - 228 с.
  8. (2002) Архівознавчі студії професора Ярослава Калакури
  9. (2007) Штрихи до портрета історика (до 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури)
  10. (2008) Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова
  11. (2009) Проблеми спорудження бібліотечних будівель в Україні
  12. (2010) Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)
  13. (2011) Бібліотечний проект "Історія малих міст України": суспільне значення
  14. (2012) Наука – в житті, а життя – в науці (до 75-річчя з дня народжен¬ня та 50-річчя наукової діяльності Ярослава Степановича Калакури)
  15. (2014) До питання вивчення вітчизняної та зарубіжної архівістики у працях В.С. Іконникова
  16. (2014) Малознані українські історичні терміни, слова та словосполучення. Тлумачний словник / Упорядник Василь Туркевич. – К.:Видавнича група "Сучасність", 2013. – 135 с.
  17. (2015) Кавалерственні пані ордена Княгині Ольги: моделювання образу успішної українки
  18. (2017) Нове видання з урбаністики України. Рецензія на книгу: Бровари на межі тисячоліть / Автори-упорядники Марія Морозенко, Неоніла Струк. – К.: Світ Успіху, 2015. – 432 с.
  19. (2019) Новий дисциплінарний образ історії державотворення в Україні. Рецензія на книгу: Борисова О. В., Климов А. О. Історія української державності: підручник у 2-х томах. – Т. 1. Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. – К.: Видавничий дім "Кондор", 2018. – 344 с.; Т. 2. 1917–2017 рр. – К.: Видавничий дім "Кондор", 2018. – 464 с.

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Академік Володимир Іконников: Життєпис та бібліографія
  2. (1998) Епістолологія
  3. (1999) Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В.С.Іконнікова
  4. (1999) Володимир Іконников: джерелознавчі студії
  5. (2000) Історичне джерелознавство у творчості В.С.Іконникова
  6. (2000) Літописознавство в творчості Володимира Іконникова
  7. (2002) Історичне джерелознавство
  8. (2002) Нариси історії архівної справи в Україні
  9. (2003) Історичне джерелознавство
  10. (2007) Марія Дмитрієнко: історик, журналіст, громадська діячка
  11. (2008) Спеціальні історичні дисципліни
  12. (2011) Бібліотечний проект "Історія малих міст України": суспільне значення
  13. (2018) Професор Марко Варшавчик
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського