Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Журавель Володимир Андрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0013662 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0013662


Журавель Володимир Андрійович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1999) Теорія та методологія криміналістичного прогнозування
  2. [Д] (1999) Теорія та методологія криміналістичного прогнозування
  3. (1999) Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування
  4. (2001) Криміналістика
  5. (2003) Настільна книга слідчого
  6. (2004) Криміналістика
  7. (2007) Настільна книга слідчого
  8. (2008) Криміналістика
  9. (2008) Програма навчальної дисципліни "Криміналістика"
  10. (2010) Криміналістика
  11. (2011) Настільна книга слідчого
  12. (2012) Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
  13. (2012) Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції
  14. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертна профілактика"
  15. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертний висновок"
  16. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертні недоліки та помилки"
  17. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження"
  18. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні експертизи в системі судово-експертних досліджень: поняття і види"
  19. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів"
  20. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз"
  21. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції"
  22. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма"
  23. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності: поняття, завдання, різновиди"
  24. (2012) Програма навчальної дисципліни "Балістична експертиза"
  25. (2012) Програма навчальної дисципліни "Відеофонографічна експертиза"
  26. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертиза холодної зброї"
  27. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертна профілактика"
  28. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертний висновок"
  29. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертні недоліки та помилки"
  30. (2012) Програма навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження"
  31. (2012) Програма навчальної дисципліни "Криміналістика" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  32. (2012) Програма навчальної дисципліни "Криміналістичні експертизи в системі судово-експертних досліджень: поняття і види"
  33. (2012) Програма навчальної дисципліни "Матеріалознавчі експертизи" (експертиза матеріалів, речовин та виробів з них)
  34. (2012) Програма навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів"
  35. (2012) Програма навчальної дисципліни "Портретна експертиза"
  36. (2012) Програма навчальної дисципліни "Почеркознавча та авторознавча експертиза"
  37. (2012) Програма навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз"
  38. (2012) Програма навчальної дисципліни "Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції"
  39. (2012) Програма навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма"
  40. (2012) Програма навчальної дисципліни "Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності: поняття, завдання, різновиди"
  41. (2012) Програма навчальної дисципліни "Технічна експертиза документів"
  42. (2012) Програма навчальної дисципліни "Трасологічна експертиза"
  43. (2012) Програма навчальної дисципліни "Фототехнічна експертиза"
  44. (2013) Практикум з криміналістики
  45. (2013) Розслідування злочинів корупційної спрямованості
  46. (2016) Вибрані твори
  47. (2016) Криміналістика
  48. (2017) Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції
  49. (2017) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2016 р.)
  50. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  51. (2018) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2017 р.)
  52. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
  53. (2019) Криміналістика : Т. 1.
  54. (2019) Криміналістика : Т. 2.

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Yearbook of Ukrainian Law
  2. Вісник Львівського торговельно-економічного університету
  3. Вісник Національної Академії правових наук України
  4. Криминалистъ первопечатный
  5. Питання боротьби зі злочинністю

     Наукова періодика:

  1. (2008) Фіксація доказової інформації: сучасний стан та перспективи розвитку
  2. (2009) Системи слідчих дій та тактичні операції в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів
  3. (2010) Обставини, що підлягають з’ясуванню, у структурі криміналістичної методики
  4. (2011) Окрема криміналістична методика: поняття та сфера застосування
  5. (2011) Принципи формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
  6. (2011) Профілактичні заходи слідчого в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів
  7. (2011) Фіксація вербальної інформації: правові та організаційні проблеми
  8. (2012) Проблеми адаптації криміналістичних методик розслідування злочинів
  9. (2013) Загальноправові принципи організації праці суддів
  10. (2013) Міжнаукові зв’язки криміналістики
  11. (2013) Слідчі (розшукові) дії як засоби формування доказів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України
  12. (2014) Проблеми організації досудового розслідування в контексті положень чинного Кримінального процесуальногокодексу України
  13. (2014) Проблеми періодизації досудового розслідування
  14. (2015) Автоматизовані інформаційні системи як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування
  15. (2015) Окремі методики в системі криміналістичних знань
  16. (2015) Початок досудового розслідування: деякі процесуальні та організаційно-тактичні проблеми
  17. (2015) Технології побудови окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
  18. (2016) Загальна теорія криміналістики:генеза та сучасний стан
  19. (2016) Зміст та структура загальної теорії криміналістики
  20. (2016) Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України
  21. (2016) Поняття та засоби криміналістичного забезпечення розслідування корупційних злочинів
  22. (2016) Принципи та види колективних форм захисту трудових прав працівників
  23. (2016) Природа криміналістики: сучасні наукові концепції
  24. (2017) Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств
  25. (2017) Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України
  26. (2017) Об’єкт і предмет криміналістики
  27. (2017) Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції
  28. (2017) Тактичні завдання та механізм їх вирішення
  29. (2017) Форми викладення змісту окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
  30. (2018) Окремі вчення в структурі загальної теорії криміналістики

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування
  2. (1999) Теорія та методологія криміналістичного прогнозування
  3. (2001) Криміналістика
  4. (2003) Настільна книга слідчого
  5. (2004) Криміналістика
  6. (2007) Настільна книга слідчого
  7. (2008) Криміналістика
  8. (2012) Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції
  9. (2013) Розслідування злочинів корупційної спрямованості
  10. (2016) Криміналістика
  11. (2017) Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції
  12. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  13. (2019) Криміналістика : Т. 1.
  14. (2019) Криміналістика : Т. 2.
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Журавель Вадим Васильович (технічні науки)
  2. Журавель Валентина Іванівна (юридичні науки)
  3. Журавель Валентина Миколаївна (сільськогосподарські науки)
  4. Журавель Віктор Володимирович (медичні науки)
  5. Журавель Віктор Іванович (юридичні науки)
  6. Журавель Віталій Володимирович (економічні науки)
  7. Журавель Віталій Олексійович (технічні науки)
  8. Журавель Володимир Андрійович (юридичні науки)
  9. Журавель Володимир Іванович (технічні науки)
  10. Журавель Вячеслав Вікторович (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського