Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Максимов Сергій Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014268 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014268


Максимов Сергій Іванович (1956)
(доктор наук, член-кореспондент НАПрН)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Максимов Сергей Иванович (російська) • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 09.00.00 - Філософські науки
  • Галузь науки: Philosophy

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2002) Правова реальність як предмет філософського осмислення
  2. [Д] (2002) Правовая реальность как предмет философского осмысления
  3. (1861) Рассказы из истории старообрядства, по раскольничьим рукописям, переданные С.Максимовым
  4. (2002) Правовая реальность: опыт философского осмысления
  5. (2004) Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз
  6. (2006) Проблемы философии права
  7. (2006) Философия права
  8. (2008) Історія вчень про державу і право
  9. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  10. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  11. (2009) Історія вчень про державу і право
  12. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  13. (2009) Философия права
  14. (2010) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
  15. (2010) Філософія права: сучасні інтерпретації
  16. (2011) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія права"
  17. (2011) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Філософія права" (відповідно до вимог ECTS)
  18. (2011) Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : Т. 1. Методологические и историко-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины
  19. (2011) Програма кандидатського іспиту з філософії та методичні вказівки з підготовки реферату
  20. (2011) Програма навчальної дисципліни "Філософія права"
  21. (2012) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
  22. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія права"
  23. (2012) Філософія права: сучасні інтерпретації
  24. (2013) Неклассическая философия права: вопросы и ответы
  25. (2013) Правова доктрина України : Т. 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція
  26. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 2. Філософія права
  27. (2017) Право. Філософія. Сучасність
  28. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії)
  29. (2018) Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення
  30. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  2. Вісник Національної Академії правових наук України
  3. Філософія права і загальна теорія права

     Наукова періодика:

  1.  Філософія права і загальна теорія права, Київ
  2. (2000) Справедливість як основна правова цінність
  3. (2002) Ідея права і національний характер
  4. (2008) Універсальне і національне у ціннісному вимірі права
  5. (2009) Конституційний принцип верховенства права: загальне та особливе
  6. (2012) (Харків) Антропологічні основи права
  7. (2013) Вплив правового виховання на процес формування національної правової культури
  8. (2013) Універсальність прав людини
  9. (2016) Верховенство права: Світоглядно-методологічні засади
  10. (2016) Філософія права Роберта Алексі
  11. (2017) "Спорідненість" як головна ідея правової філософії Григорія Сковороди
  12. (2018) Право як нормативна система: "гуманістичний" позитивізм Євгенія Булигіна

     Реферативна інформація:

  1. (2001) Онтологическая природа права
  2. (2002) Правова реальність як предмет філософського осмислення
  3. (2002) Правовая реальность: опыт философского осмысления
  4. (2003) Право и политика в поисках баланса
  5. (2003) Філософія права як сфера співпраці юристів і філософів
  6. (2004) Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз
  7. (2004) Философия права как проблема философии права
  8. (2006) Проблемы философии права
  9. (2006/2007) ХХII Всемирный конгресс по философии права и социальной философии "Право и справедливость в глобальном обществе": (содержательный обзор)
  10. (2008) Історія вчень про державу і право
  11. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  12. (2008/2009) Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури
  13. (2008/2009) Міжнародний методологічний семінар "Філософія права як академічна дисципліна"
  14. (2008/2009) Различие и единство во взаимодействии правовых культур в ХХI веке (XXIII Всемирный конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии)
  15. (2009) Історія вчень про державу і право
  16. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  17. (2009) Философия права
  18. (2009) Філософія права
  19. (2010) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
  20. (2010) Філософія права: сучасні інтерпретації
  21. (2012) Філософія права: сучасні інтерпретації
  22. (2013) Правова доктрина України : Т. 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція
  23. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 2. Філософія права
  24. (2017) Право. Філософія. Сучасність
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Максимов Сергій Іванович (1956–) (юридичні науки)
  2. Максимов Сергій Юрійович (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського