Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бортний Микола Олександрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0028144 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0028144


Бортний Микола Олександрович (1961)
(кандидат наук)


Ім'я іншою мовою:
 • Bortnuy M.O. (англійська)
 • Bortnuy N. (англійська)
 • Bortnyi M. O. (англійська)
 • Бортный Н. А. (російська)

  • Місце роботи:
  • Місто: Харків. Установа: Харківська медична академія післядипломної освіти. Відомство: МОЗ (Міністерство охорони здоров'я).

   Галузь науки: променева діагностика, променева терапія

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2002) Променева діагностика гострого бронхіту і бронхіоліту у дітей перших років життя
  2. [К] (2002) Променева діагностика гострого бронхіту і бронхіоліту у дітей перших років життя
  3. (2016) Променева діагностика порушень розвитку легень, бронхів і легеневих судин
  4. (2017) Рентгеносемиотика заболеваний легких (рентгенологический атлас)
  5. (2017) Рентгеносеміотика захворювань легень (рентгенологічний атлас)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Променева діагностика, променева терапія
  2. Радіологічний вісник

     Наукова періодика:

  1. (2010) Диференційний діагноз пневмоній у дітей та рентгенодіагностика ускладнень
  2. (2011) Порівняльна характеристика стану гемодинаміки та морфогеометрії лівого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда з гіпертонічною хворобою (ГХ) та без ГХ за даними променевих методів дослідження
  3. (2012) Підвищення якості післядипломної підготовки лікарів шляхом формування компетентністної моделі фахівця
  4. (2012) Променева діагностика тромбоемболії легеневої артерії до та після тромболітичної терапії
  5. (2013) Pентгенодиагностика рака толстой кишки
  6. (2013) Діагностика дисфункції та змін гемодинаміки правого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда за даними променевих методів дослідження (сучасний погляд на проблему)
  7. (2013) Досвід підготовки інтернів за фахом "радіологія"
  8. (2013) Можливості променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії у багатопрофільному лікувальному закладі
  9. (2013) Научные горизонты Европейского конгресса радиологов (ECR-2013)
  10. (2013) Оценка вклада ученых-радиологов Украины Европейской академией естественных наук
  11. (2013) Порівняльна характеристика стану малого кола кровообігу і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на інфаркт міокарда лівого і правого шлуночків
  12. (2013) Рак ободочной кишки у пациентов молодого возраста
  13. (2014) Европейский конгресс радиологов ECR–2014: перспективы визуализации в кардиологии
  14. (2014) Зависимость состояния малого круга кровообращения при трансмуральном инфаркте миокарда от периода ремоделирования левого желудочка по данным лучевых методов исследования
  15. (2014) Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Мочевыделительная и мужская половая системы, надпочечники
  16. (2014) Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів
  17. (2014) Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів
  18. (2014) Некротичний ентероколіт у новонароджених: стадіювання за даними променевих методів дослідження
  19. (2014) Новости абдоминальной радиологии (По материалам Европейского конгресса радиологов (ECR–2014))
  20. (2014) Особенности рентгенологической картины острой механической тонкокишечной непроходимости
  21. (2014) Особливості рентгенологічної картини інфаркт-пневмоній у пацієнтів з інфарктом міокарда
  22. (2014) Оценка вклада ученых-радиологов Украины Европейской академией естественных наук
  23. (2014) Понятие и рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака
  24. (2014) Секвестрация легких (обзор литературы)
  25. (2015) Виразка Дьєлафуа (Dieulafoy) (огляд літератури та випадок із практики)
  26. (2015) Возможности применения и выбор лучевых методов в диагностике причин острой патологии органов брюшной полости
  27. (2015) История становления рентгенологии в г. Харькове (к 120-летию открытия Х-лучей)
  28. (2015) Оценка признаков несостоятельности пищеводных анастомозов по данным рентгенологического исследования
  29. (2015) Удосконалення післядипломної підготовки лікарів – шлях до забезпечення ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я
  30. (2016) История развития рентгенологии в Харькове (1896–1899)
  31. (2016) Новонароджених (випадки з практики)
  32. (2016) Оцінка можливостей сучасних методів променевої діагностики та лікування при гострому інфаркті міокарда лівого та правого шлуночків
  33. (2016) Оцінка можливостей цифрової рентгенографії в алгоритмі променевої діагностики раку шлунка
  34. (2016) Променева діагноcтика та диференційна діагностика інтерстиціальної легеневої емфіземи у недоношених новонароджених (огляд літератури та власні спостереження)
  35. (2017) Диагностика и дифференциальная рентгенодиагностика рака желудка
  36. (2017) Дифференциальная рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака (лекция)
  37. (2017) Диффузный цистицеркоз (случай из практики)
  38. (2017) До 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти
  39. (2017) История развития рентгенологии в Харькове (1900 – 1926)
  40. (2017) Історичний нарис до 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики та з нагоди 95-річного ювілею Харківської медичної академії післядипломної освіти
  41. (2017) Променева діагностика остеопорозу: можливості методів
  42. (2017) Рентгено-патоморфологічні паралелі при диференціальній діагностиці набряку легенів у пацієнтів із гострим коронарним синдромом і дистрес-синдромом
  43. (2018) Комплексна променева діагностика некротичного ентероколіту в новонароджених

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Роль рентгенограмметрії в об'єктивізації гіперпневматозу при гострих запальних процесах у дітей раннього віку
  2. (2002) Променева діагностика гострого бронхіту і бронхіоліту у дітей перших років життя
  3. (2003) Возможности лучевых методов исследования в диагностике заболеваний поджелудочной железы
  4. (2003) Методологічні проблеми променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії
  5. (2003) Рентгенологічні прояви гострого лейкозу в дітей та підлітків на рентгенограмах грудної клітки
  6. (2003) Сучасний підхід до діагностики бронхітів та бронхіолітів у дітей перших років життя
  7. (2005) Особливості рентгенологічної картини тривалого перебігу набряку легень при інфаркті міокарда
  8. (2007) Випадок множинної лімфоми шлунка
  9. (2013) Оценка вклада ученых-радиологов Украины Европейской академией естественных наук
  10. (2016) Променева діагностика порушень розвитку легень, бронхів і легеневих судин
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського