Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гетьман Євген Анатолійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0034708 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0034708


Гетьман Євген Анатолійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2015) Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади
 2. [К] (2010) Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види
 3. [К] (2010) Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види
 4. (2012) Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види
 5. (2014) Звіт про наукову діяльність Національної академії правових наук України у 2013 році
 6. (2014) Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання
 7. (2015) Звіт про наукову діяльність Національної академії правових наук України у 2014 році
 8. (2015) Результативні показники діяльності Національної академії правових наук України у 2014 році

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції

    Наукова періодика:

 1. (2008) Принципи кодифікації законодавства України
 2. (2011) Кодекс як особливий вид закону
 3. (2011) Основні види кодифікації законодавства України
 4. (2011) Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації законодавства України
 5. (2011) Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства
 6. (2013) Види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади іноземних держав
 7. (2013) Виконавча влада та державне управління: співвідношення понять
 8. (2013) Виконавча влада: сутність та зміст
 9. (2013) Нормотворчий процес органів виконавчої влади та його стадії
 10. (2013) Нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення
 11. (2013) Ознаки нормативно-правового та підзаконного нормативно-правового акта та їх співвідношення
 12. (2013) Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами
 13. (2013) Система органів виконавчої влади
 14. (2013) Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта: удосконалення процедури
 15. (2013) Функції нормотворчої діяльності органів виконавчої влади
 16. (2014) Окремі питання нормотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій
 17. (2014) Підзаконний нормативно-правовий акт:поняття, ознаки, функції, види
 18. (2014) Порядок реалізації Кабінетом Міністрів України нормотворчої діяльності
 19. (2014) Проект Закону України "про нормативно-правові акти": пропозиції щодо удосконалення
 20. (2015) Консолідація як форма систематизації законодавства України
 21. (2015) Нормотворча діяльність місцевих державних адміністрацій: проблемні питання та шляхи вдосконалення
 22. (2016) Підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади України та іноземних держав: порівняльна характеристика
 23. (2016) Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади
 24. (2017) Кодифікація адміністративного законодавства України: загальна характеристика, історичні етапи, види
 25. (2017) Місце кодифікаційного акта у правовій системі України
 26. (2018) Кабінет міністрів України як суб’єкт законодавчої ініціативи
 27. (2018) Порядок судового оскарження підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2015) Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади
 2. (2010) Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види
 3. (2012) Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Гетьман Євген Анатолійович (юридичні науки)
 2. Гетьман Євген Іванович (хімічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського