Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Автухов Костянтин Анатолійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0050149 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0050149


Автухов Костянтин Анатолійович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2012) Виконання покарання у виді арешту
 2. [К] (2012) Виконання покарання у виді арешту
 3. (2012) Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи
 4. (2013) Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання
 5. (2013) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство")
 6. (2013) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи"
 7. (2013) Завдання до практичних занять та контрольних робіт з кримінально-виконавчого права
 8. (2013) Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" (методичні поради та завдання)
 9. (2013) Механізм оптимального виконання покарання у виді позбавлення волі
 10. (2013) Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань
 11. (2013) Програма навчальної дисципліни "Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань"
 12. (2013) Програма навчальної дисципліни "Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи"
 13. (2013) Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань
 14. (2014) Загальні засади діяльності спостережних комісій
 15. (2014) Кримінально-виконавче право
 16. (2014) Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов'язаних з ізоляцією засуджених
 17. (2015) Кримінально-виконавче право
 18. (2015) Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
 19. (2016) Кримінально-виконавче право
 20. (2016) Науково-практичні рекомендації до кримінально-виконавчої діяльності
 21. (2016) Сучасна кримінально-виконавча політика України
 22. (2017) Вибрані праці
 23. (2018) Правові основи запобігання та боротьби із корупцією
 24. (2018) Сучасна наука кримінально-виконавчого права

    Наукова періодика:

 1. (2011) До питання обмеження застосування арешту
 2. (2013) Аналіз нормативного і доктринальних визначень поняття "режим в установах виконання покарань"
 3. (2013) Законний інтерес уструктурі правового статусу засуджених
 4. (2013) Законодавча ініціатива змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення права засуджених на медичну допомогу
 5. (2013) Основні теоретичні та прикладні проблеми виконання покарання у виді арешту
 6. (2013) Перспективні напрями вдосконалення кримінально- виконавчого процесу
 7. (2013) Проблеми законодавчого закріплення впровадження пробації в Україні
 8. (2013) Совершенствование практики применения и исполнения наказания в виде ареста путем внесения изменений в УК Украины
 9. (2013) Удосконалення практики застосування й виконання покарання у виді арешту шляхом внесення змін до КК України
 10. (2013) Щодо якості підзаконних нормативно-правових актів у галузі кримінально-виконавчого права (на прикладі Правил внутрішнього розпорядку СІЗО)
 11. (2014) Відомчі нормативно-правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України
 12. (2014) Сучасна практика реформування нормативної бази, що регулює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України
 13. (2015) Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення волі: чи бути йому?
 14. (2015) Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина
 15. (2015) Наукові розробки сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства

    Реферативна інформація:

 1. [К] (2012) Виконання покарання у виді арешту
 2. (2012) Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи
 3. (2013) Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання
 4. (2013) Механізм оптимального виконання покарання у виді позбавлення волі
 5. (2013) Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань
 6. (2013) Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань
 7. (2014) Загальні засади діяльності спостережних комісій
 8. (2014) Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов'язаних з ізоляцією засуджених
 9. (2015) Кримінально-виконавче право
 10. (2015) Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
 11. (2017) Вибрані праці
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського