Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Луценко Лариса Сергіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0076344 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0076344


Луценко Лариса Сергіївна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2005) Оптимізація тренувального процесу в акробатичному рок-н-ролі на етапі початкової підготовки
 2. (2008) Програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання"
 3. (2012) Програма навчальної дисципліни "Фізичне виховання"

    Наукова періодика:

 1. (2013) Взаимосвязь показателей общей и специальной физической подготовленности спортсменов-черлидеров на этапе специализированной базовой подготовки
 2. (2013) Определение уровня координационных способностей спортсменов-черлидеров на этапе специализированной базовой підготовки
 3. (2013) Оценочные шкалы элементов сложности в черлидинге
 4. (2014) Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів
 5. (2014) Зміни ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та до оцінки власного здоров’я за період їх навчання у вузі
 6. (2014) Использование средств классического танца для совершенствования техники выполнения поворотов юными гимнастками
 7. (2014) Физическое воспитание студентов ВУЗов на основе выбора спортивной специализации
 8. (2014) Шляхи оптимізації фізичної активності студентської молоді
 9. (2015) Влияние содержания соревновательной программы "акробатика" категории "в-класс" на уровень технической подготовленности спортсменов в акробатическом рок-н-ролле
 10. (2015) Впровадження методики занять аеробікою з групами смг щодо забезпечення ефективності процесу оздоровлення
 11. (2015) Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів
 12. (2015) Некоторые противоречия в современной оценке акробатических элементов, используемых в композициях категории "В-класс" в акробатическом рок-н-ролле
 13. (2015) Характеристика впливу спеціалізацій на динаміку розвитку функціональних і рухових здібностей студенток
 14. (2016) Належні норми фізичної підготовленості студентів
 15. (2016) Основні тенденції та суперечності в розвитку сучасного спорту
 16. (2016) Удосконалення змагальної програми жіночої пари з акробатики засобами хореографії
 17. (2016) Удосконалення техніки виконання основного ходу спортсменами в акробатичному рок-н-ролі засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки
 18. (2016) Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді
 19. (2017) Основополагающие факторы долгосрочных критериев и отбора детей на первом этапе многолетней спортивной подготовки в гимнастических и танцевальных видах спорта
 20. (2017) Особливості впливу занять спортом на особистість студентів
 21. (2018) Визначення рівня термінологічної компетентності вчителів фізичної культури як основи фахової діяльності
 22. (2018) Фізичний фітнес як один із напрямів історичного розвитку фізичної культури

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Хореографическая подготовка в акробатическом рок-н-ролле
 2. (2004) Система контроля двигательной подготовленности юных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле
 3. (2005) Оптимізація тренувального процесу в акробатичному рок-н-ролі на етапі початкової підготовки
 4. (2007) Особенности подготовки студенческих команд в черлиденге
 5. (2010) Моделирование показателей физической подготовленности спортсменов-черлидеров на этапе специализированной базовой подготовки
 6. (2012) Особенности содержания композиций соревновательных программ в черлидинге
 7. (2012) Оцінка мотиваційних факторів до занять студентів фізичною культурою
 8. (2013) Определение уровня координационных способностей спортсменов-черлидеров на этапе специализированной базовой подготовки
 9. (2014) Использование средств классического танца для совершенствования техники выполнения поворотов юными гимнастками
 10. (2015) Влияние содержания соревновательной программы "Акробатика" категории "В-класс" на уровень технической подготовленности спортсменов в акробатическом рок-н-ролле
 11. (2015) Некоторые противоречия в современной оценке акробатических элементов, используемых в композициях категории "В-класс" в акробатическом рок-н-ролле
 12. (2016) Основні тенденції та суперечності в розвитку сучасного спорту
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Луценко Лариса Андріївна (медичні науки)
 2. Луценко Лариса Андріївна (медичні науки)
 3. Луценко Лариса Вікторівна (хімічні науки)
 4. Луценко Лариса Сергіївна (фізичне виховання та спорт)
 5. Луценко Людмила Олексіївна (філологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського