Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гончаренко Олена Андріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0077926 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0077926


Гончаренко Олена Андріївна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.11 - Міжнародне право


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2005) Статус біженця в міжнародному праві
  2. [К] (2005) Статус біженця в міжнародному праві
  3. (2008) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
  4. (2013) Завдання до практичних занять та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")

     Наукова періодика:

  1. (2009) Особливості самовільного використання енергії як способу її викрадення
  2. (2012) Правова природа "пілотних рішень" Європейського суду з прав людини
  3. (2012) "Розумний строк" розгляду справи у практиці Європейського суду з прав людини
  4. (2014) Програмні засади реалізації правової політики ЄС у науково-технічній та інноваційній сферах
  5. (2015) Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС
  6. (2015) Форми та методи державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС
  7. (2016) Види саморегулювання господарської діяльності
  8. (2016) Засоби саморегулювання господарської діяльності за директивами Європейського Союзу
  9. (2016) Лобізм: загальнотеоретичний аналіз
  10. (2016) Право доступу до Інтернету як складова прав дитини
  11. (2017) Децентралізація як тенденція розвитку місцевого управління в європейських державах
  12. (2017) Мета і зміст державного контролю й нагляду в управлінському процесі
  13. (2017) Співвідносний аналіз дерегулювання та саморегулювання господарської діяльності в Україні

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Український форум юридичних фірм
  2. (2004) Співвідношення економічних прав з іншими правами людини і громадянина в Україні
  3. (2005) Конституційне право громадян України користуватися об'єктами державної та комунальної власності
  4. (2005) Правові підстави оскарження рішень Вищої ради юстиції
  5. (2005) Статус біженця в міжнародному праві
  6. (2006) Вища рада юстиції: питання статусу і повноважень
  7. (2006) Система конституційно-правових гарантій права користуватися об'єктами публічної власності
  8. (2007) Правові обмеження права на приватну власність у Конституції України
  9. (2016) Конституційні засади саморегулювання господарської діяльності
  10. (2016) Саморегулювання господарської діяльності в практиці міжнародних організацій
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Гончаренко Оксана Володимирівна (економічні науки)
  2. Гончаренко Оксана Григорівна (економічні науки)
  3. Гончаренко Оксана Миколаївна (медичні науки)
  4. Гончаренко Олег Вікторович (економічні науки)
  5. Гончаренко Олег Володимирович (медичні науки)
  6. Гончаренко Олег Станіславович (педагогічні науки)
  7. Гончаренко Олександр Володимирович (юридичні науки)
  8. Гончаренко Олександр Леонідович (технічні науки)
  9. Гончаренко Олександр Леонідович (філософські науки)
  10. Гончаренко Олександр Миколайович (політичні науки)
  11. Гончаренко Олександр Олексійович (технічні науки)
  12. Гончаренко Олександр Степанович (технічні науки)
  13. Гончаренко Олександр Степанович (технічні науки)
  14. Гончаренко Олексій Володимирович (біологічні науки)
  15. Гончаренко Олексій Миколайович (історичні науки)
  16. Гончаренко Олена Андріївна (юридичні науки)
  17. Гончаренко Олена Володимирівна (педагогічні науки)
  18. Гончаренко Олена Володимирівна (педагогічні науки)
  19. Гончаренко Олена Миколаївна (економічні науки)
  20. Гончаренко Олена Миколаївна (економічні науки)
  21. Гончаренко Олена Миколаївна (юридичні науки)
  22. Гончаренко Олена Олексіївна (економічні науки)
  23. Гончаренко Ольга Анатоліівна (філософські науки)
  24. Гончаренко Ольга Анатоліївна (філософські науки)
  25. Гончаренко Ольга Володимирівна (медичні науки)
  26. Гончаренко Ольга Миколаївна (економічні науки)
  27. Зубко Олена Віталіївна (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського