Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шигаль Денис Анатолійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0078845 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0078845


Шигаль Денис Анатолійович
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2005) Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 року
  2. [К] (2005) Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 року
  3. (2010) Історія держави і права зарубіжних країн
  4. (2011) Історія держави і права зарубіжних країн
  5. (2011) Історія держави і права України
  6. (2012) Історія держави і права зарубіжних країн
  7. (2012) Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
  8. (2017) Історія держави і права України

     Наукова періодика:

  1. (2004) Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії
  2. (2006) Головне призначення мирового суду, створеного за судовою реформою 1864 року
  3. (2006) Специфіка організації мирових судів, створених за судовою реформою 1864 р., у різних регіонах Російської імперії
  4. (2008) Кримінальне судочинство в мирових судах, введених за судовою реформою 1864 р. у Російській імперії
  5. (2008) Особливості цивільного судочинства в мирових судах першої інстанції, створених за судовою реформою 1864 р. у Російської імперії
  6. (2010) Особливості майнового цензу, встановленого для мирових суддів за судовою реформою 1864 року
  7. (2011) Порядок виборів мирових суддів, створених у Російській імперії за судовою реформою 1864 року
  8. (2011) Типологія та основні схеми періодизації історії держави і права
  9. (2012) До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів
  10. (2012) Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ
  11. (2013) Синхронне порівняння в дослідженні історії державно-правових явищ (на прикладі інституту мирових суддів, створеного в Російській імперії 1864 р.)
  12. (2013) Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу
  13. (2013) Теорія історико-правового порівняльного методу
  14. (2013) Щодо підстав виокремлення історико-правового порівняльного методу
  15. (2014) Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу
  16. (2015) Аналогія і типологізація у порівняльному історико-правовому дослідженні
  17. (2015) Історико-порівняльний метод М. М. Ковалевського у контексті структурно-функціонального аналізу
  18. (2015) Теоретико-методологічне обґрунтування розробки порівняльного історико-правового методу
  19. (2017) Вибір теми порівняльного історико-правового дослідження: питання методики
  20. (2017) Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики
  21. (2018) Дослідження джерельної бази порівняльного історико-правового аналізу: питання методики

     Реферативна інформація:

  1. (2004) Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії
  2. (2005) Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 року
  3. (2010) Історія держави і права зарубіжних країн
  4. (2011) Історія держави і права зарубіжних країн
  5. (2011) Історія держави і права України
  6. (2012) Історія держави і права зарубіжних країн
  7. (2017) Історія держави і права України
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського