Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Юровська Вікторія Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0079316 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0079316


Юровська Вікторія Володимирівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2018) Методи адміністративного права: теоретико-правові та праксеологічні аспекти
 2. [К] (2005) Правове регулювання відносин в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 3. [К] (2005) Правове регулювання відносин в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 4. (2014) Домашні працівники – спеціальні суб'єкти трудового права України
 5. (2018) Методи адміністративного права: питання теорії та практики

    Наукова періодика:

 1. (2012) Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України
 2. (2012) Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття як суб'єкт системи соціального страхування
 3. (2016) Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці
 4. (2016) Поняття та ознаки трудових правовідносин
 5. (2017) Диспозитивний метод адміністративного права як орієнтир подальших реформаційних процесів у сфері публічної адміністрації
 6. (2017) Класифікація методів адміністративного права: критерії та види
 7. (2017) Система методів адміністративного права: визначення мети, компонентів і структури
 8. (2018) До питання про критерії визначення методу правового регулювання для забезпечення охорони атмосферного повітря

    Реферативна інформація:

 1. (2003) Правовий статус застрахованих осіб
 2. (2004) Становлення і розвиток загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 3. (2005) Правове регулювання відносин в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 4. (2014) Домашні працівники – спеціальні суб'єкти трудового права України
 5. (2016) Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського