Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Мельник Олег Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0082208 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0082208


Мельник Олег Володимирович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2006) Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань
 2. [К] (2006) Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань
 3. (2007) Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні вимагань
 4. (2011) Оборонна політика: потреба реформ Збройних сил України
 5. (2018) Криміналістика

    Наукова періодика:

 1. (2002) Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання
 2. (2002) Прокурорський нагляд за правильністю кримінально-правової кваліфікації вимагання
 3. (2003) Окремі аспекти прокурорського нагляду як одного із заходів забезпечення законності
 4. (2003) Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства при розслідуванні справ про вимагання
 5. (2004) Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань
 6. (2010) Інститути влади в контексті вироблення політики формування середнього класу в Україні
 7. (2010) Обмеження наукової та викладацької діяльності державних службовців: аналіз антикорупційних новел
 8. (2010) Окремі методологічні проблеми охорони права інтелектуальної власності України
 9. (2010) Особливості адміністративної відповідальності за посягання на приватну власність
 10. (2010) Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад розвитку середнього класу в Україні
 11. (2011) Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на державну власність: сучасний стан та перспективи удосконалення
 12. (2011) Участь прокурора у вирішенні питань щодо звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності
 13. (2013) Дактилоскопіювання населення сьогодні: варто чи ні?
 14. (2013) Інститут цивільного позову прокурора в кримінальному провадженні України: предмет, підстави та час пред’явлення
 15. (2013) Можливості використання методу системних розстановок берта хелінгера для удосконалення роботи суб’єктів органів досудового розслідування
 16. (2013) Правовий механізм "завершення" парламентського виборчого процесу: аналіз шляхів розв’язання проблеми
 17. (2013) Спеціалізовані прокуратури як складова прокурорської системи України
 18. (2014) Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення
 19. (2014) Деякі теоретичні і практичні аспекти адміністративного позову прокурора (у порядку частини 5 статті 23 Закону України "Про прокуратуру")
 20. (2014) Конституційний принцип забезпечення права на захист та окремі спірні питання правового статусу захисника
 21. (2014) Особисті відносини між батьками та дітьми, що виникають внаслідок усиновлення: стан дослідження проблеми
 22. (2014) Про основні напрями сучасної кримінальної політики України
 23. (2015) До питання про необхідність утворення Наглядової палати Верховної Ради України
 24. (2015) Мета усиновлення у контексті особистих немайнових прав дитини: еволюція та перспективи
 25. (2015) Нові державні органи у сфері запобігання корупції: спроби аналізу функціонального призначення та взаємозв’язків
 26. (2015) Поняття і значення розподілу ризиків у цивільному праві
 27. (2015) Поняття та види особистих немайнових прав дитини при усиновленні
 28. (2015) Фактори, що детермінують вплив на мотивацію спортсмена (на прикладі лижних видів спорту)
 29. (2015) "Чорний лебідь" МН-17
 30. (2016) Досудове слідство України: основні напрями реформування
 31. (2016) Методичні аспекти діагностичного (ситуаційного) дослідження вогнепальних пошкоджень багатошарового автомобільного скла
 32. (2016) Незалежність судді основа справедливого і неупередженого правосуддя в правовій державі
 33. (2016) Організаційно-правові основи спеціалізованої антикорупційної прокуратури
 34. (2016) Поняття "форс-мажор" у цивільному праві України
 35. (2016) Право усиновленої дитини на інформацію про власне походження
 36. (2016) Світовий досвід прогнозування потреби національної економіки у кваліфікованих кадрах
 37. (2017) Зміст особистого немайнового права усиновленої дитини на належне сімейне виховання
 38. (2018) Особливості застосування понятійного апарату у сфері адміністративно-правової охорони та захисту військового майна
 39. (2019) Деякi особливостi взаємозв’язку незаконної мiграцiї через державний кордон України з терористичною дiяльнiстю

    Реферативна інформація:

 1. [К] (2012) Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на право власності
 2. [К] (2012) Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні
 3. [К] (2016) Особисті немайнові права дитини при усиновленні за законодавством України та окремих зарубіжних країн
 4. (1999) Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання
 5. (1999) Товарний знак та його ознаки
 6. (2000) Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади
 7. (2001) Захист права на товарний знак
 8. (2001) Особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності: деякі питання
 9. (2001) Особисті немайнові права суб'єктів промислової власності
 10. (2002) Виникнення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності
 11. (2002) Управління майновими правами суб'єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання
 12. (2003) Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності
 13. (2003) Інтелектуальна правова освіта - вимога часу
 14. (2003) Цивільно-правовий захист патентних прав: проблемні питання
 15. (2005) Нормативно-правові аспекти забезпечення соціального захисту військовослужбовців миротворчих контингентів Збройних Сил України
 16. (2006) Моральні засади провадження у досудових стадіях кримінального процесу України
 17. (2006) Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань
 18. (2007) Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні вимагань
 19. (2007) Розуміння категорії "національна безпека" у вітчизняному та зарубіжному правознавстві
 20. (2009) Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту : Т. 2. Авіаційний транспорт
 21. (2017) Ключові аспекти трудової соціалізації інвалідів в Україні
 22. (2018) Криміналістика
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Мельник Оксана Анатоліївна (філологічні науки)
 2. Мельник Оксана Андріївна (психологічні науки)
 3. Мельник Оксана Валеріївна (біологічні науки)
 4. Мельник Оксана Василівна (філологічні науки)
 5. Мельник Оксана Вікторівна (юридичні науки)
 6. Мельник Оксана Володимирівна (економічні науки)
 7. Мельник Оксана Дмитрівна (медичні науки)
 8. Мельник Оксана Зіновіївна (юридичні науки)
 9. Мельник Оксана Ігорівна (медичні науки)
 10. Мельник Оксана Леонідівна (філософські науки)
 11. Мельник Оксана Миколаївна (педагогічні науки)
 12. Мельник Оксана Михайлівна (філологічні науки)
 13. Мельник Оксана Михайлівна (юридичні науки)
 14. Мельник Оксана Олегівна (філологічні науки)
 15. Мельник Оксана Петрівна (медичні науки)
 16. Мельник Оксана Петрівна (хімічні науки)
 17. Мельник Оксана Петрівна (хімічні науки)
 18. Мельник Оксана Федорівна (педагогічні науки)
 19. Мельник Оксана Юріївна (технічні науки)
 20. Мельник Оксана Ярославівна (мистецтвознавство)
 21. Мельник Оксана Ярославівна (фізико-математичні науки)
 22. Мельник Олег Віталійович (історичні науки)
 23. Мельник Олег Володимирович (юридичні науки)
 24. Мельник Олег Григорович (медичні науки)
 25. Мельник Олег Євгенійович (технічні науки)
 26. Мельник Олег Іванович (економічні науки)
 27. Мельник Олег Олексадрович (юридичні науки)
 28. Мельник Олег Петрович (ветеринарні науки)
 29. Мельник Олександр Анатолійович (фізико-математичні науки)
 30. Мельник Олександр Валентинович (1986–) (технічні науки)
 31. Мельник Олександр Васильович (економічні науки)
 32. Мельник Олександр Васильович (педагогічні науки)
 33. Мельник Олександр Васильович (технічні науки)
 34. Мельник Олександр Вікторович (технічні науки)
 35. Мельник Олександр Володимирович (юридичні науки)
 36. Мельник Олександр Григорович (економічні науки)
 37. Мельник Олександр Йосипович (фізико-математичні науки)
 38. Мельник Олександр Леонідович (технічні науки)
 39. Мельник Олександр Миколайович (1956–) (державне управління)
 40. Мельник Олександр Миколайович (педагогічні науки)
 41. Мельник Олександр Олексійович (історичні науки)
 42. Мельник Олександр Павлович (економічні науки)
 43. Мельник Олександра Михайлівна (економічні науки)
 44. Мельник Олексій Броніславович (фізико-математичні науки)
 45. Мельник Олексій Володимирович (сільськогосподарські науки)
 46. Мельник Олексій Миколайович (технічні науки)
 47. Мельник Олексій Михайлович (економічні науки)
 48. Мельник Олексій Олегович (ветеринарні науки)
 49. Мельник Олексій Сергійович (технічні науки)
 50. Мельник Олена Анатоліївна (медичні науки)
 51. Мельник Олена Вікторівна (геологічні науки)
 52. Мельник Олена Володимирівна (економічні науки)
 53. Мельник Олена Володимирівна (юридичні науки)
 54. Мельник Олена Володимирівна (юридичні науки)
 55. Мельник Олена Миколаївна (юридичні науки)
 56. Мельник Олена Миколаївна (юридичні науки)
 57. Мельник Олена Олександрівна (історичні науки)
 58. Мельник Олена Олексіївна (технічні науки)
 59. Мельник Олена Олексіївна (технічні науки)
 60. Мельник Олена Петрівна (юридичні науки)
 61. Мельник Олена Сергіївна (національна безпека)
 62. Мельник Олеся Григорівна (юридичні науки)
 63. Мельник Ольга Василівна (економічні науки)
 64. Мельник Ольга Володимирівна (економічні науки)
 65. Мельник Ольга Вячеславівна (фізико-математичні науки)
 66. Мельник Ольга Григорівна (1980–) (економічні науки)
 67. Мельник Ольга Григорівна (технічні науки)
 68. Мельник Ольга Євгенівна (технічні науки)
 69. Мельник Ольга Іванівна (економічні науки)
 70. Мельник Ольга Миколаївна (медичні науки)
 71. Мельник Ольга Михайлівна (технічні науки)
 72. Мельник Ольга Олегівна (юридичні науки)
 73. Мельник Ольга Олександрівна (фізико-математичні науки)
 74. Мельник Ольга Петрівна (педагогічні науки)
 75. Мельник Ольга Сергіївна (економічні науки)
 76. Мельник Ольга Ярославівна (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського