Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дахова Ірина Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0084527 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0084527


Дахова Ірина Іванівна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2006) Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект
  2. [К] (2006) Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспекти
  3. (2012) Конституційна юрисдикція
  4. (2012) Конституційне право України
  5. (2013) Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України
  6. (2017) Конституційне право України
  7. (2018) Конституційне право України
  8. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання

     Наукова періодика:

  1. (2003) Поняття компетенції Кабінету Міністрів України
  2. (2009) Конституційні засади взаємовідносин уряду з главою держави в зарубіжних країнах
  3. (2010) Процедури припинення повноважень уряду: зарубіжний досвід
  4. (2010) Тенденції розвитку урядової компетенції на сучасному етапі державотворення
  5. (2011) Розподіл повноважень між Президентом України і Кабінетом Міністрів України
  6. (2013) Конституційний принцип загального виборчого права
  7. (2013) Принцип єдиного громадянства в законодавстві та практиці України та зарубіжних краї
  8. (2014) Повноваження уряду в умовах глобалізаційних процесів
  9. (2014) Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії та практики
  10. (2015) Відповідальність уряду як елемент його конституційно-правового статусу
  11. (2015) Принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства в міжнародних актах і законодавстві України
  12. (2016) Зміст права на свободу совісті та віросповідання
  13. (2016) Право на доступ до інформації vs право на приватність в контексті законодавства України про запобігання корупції
  14. (2017) Багатоаспектність принципу правової визначеності щодо сучасних конституційно-правових відносин
  15. (2017) Обмеження реалізації права на свободу віросповідання
  16. (2018) Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини

     Реферативна інформація:

  1. (2002) Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект)
  2. (2003) Поняття компетенції Кабінету Міністрів України
  3. (2006) Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспекти
  4. (2012) Конституційна юрисдикція
  5. (2013) Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського