Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Жданенко Світлана Борисівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0102820 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0102820


Жданенко Світлана Борисівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2003) Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз)
 2. (2011) Програма навчальної дисципліни "Філософія"
 3. (2017) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
 4. (2017) Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства

    Наукова періодика:

 1. (2013) До проблеми морально-етичних аспектів інформаційного суспільства
 2. (2013) Право на інформацію: філософсько-правовий аспект проблеми
 3. (2013) Правовий менталітет та правове виховання
 4. (2014) Cоціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини
 5. (2014) Щодо питання національної ідентичності в Україні
 6. (2015) Людина в середовищі сучасних інформаційних мереж: філософський аспект
 7. (2015) Ціннісні основи самоідентифікації особистості
 8. (2016) До питання про основні риси та сутнісні ідеї постмодерністського бачення права
 9. (2016) Соціальна комунікація в умовах інформаційного суспільства
 10. (2017) "Спорідненість" як головна ідея правової філософії Григорія Сковороди
 11. (2017) Теократичні ідеї Августина Блаженного та їх середньовічна імплементація
 12. (2018) Атрибутивність та модальність відповідальності в інформаційному суспільстві
 13. (2018) Моральні цінності суб’єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація

    Реферативна інформація:

 1. (2003) Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналіз)
 2. (2005) Права людини: філософський та юридичний аспекти
 3. (2007) Ідея теократичного панування у вченні Августина Блаженного та її практичне втілення у середні віки
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського