Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Демидова Людмила Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0103159 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0103159


Демидова Людмила Миколаївна
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Demidova Liudmyla M. (англійська)
 • Демидова Людмила Николаевна (російська) • Наукове звання: професор
   Галузь науки: Criminology, Criminal Law & Policing

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2003) Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації
  2. [К] (2003) Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації
  3. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Загальна частина) (відповідно до вимог ECTS)
  4. (2010) Володимир Володимирович Сташис
  5. (2011) Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні
  6. (2013) Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика
  7. (2015) Вибрані праці
  8. (2017) Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування
  9. (2018) Вибрані твори
  10. (2018) Методичний супровід навчальної дисципліни "Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації"
  11. (2019) Кримінально-правова охорона національної безпеки України: кримінальна відповідальність за ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Питання боротьби зі злочинністю

     Наукова періодика:

  1. (2010) Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні
  2. (2010) Майно як предмет злочину
  3. (2010) Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України
  4. (2010) Щодо критеріїв якості кримінального законодавства (історичний аспект)
  5. (2011) До проблеми систематизації об’єктів заподіяння майнової шкоди за чинним КК України
  6. (2011) Якість кримінального законодавства про заподіяння майнової шкоди: ознаки та критерії оцінки
  7. (2012) Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система (системно-функціональний підхід)
  8. (2014) Василь Якович Тацій В. Я. – стратег і фундатор у науці кримінального права
  9. (2014) Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради
  10. (2014) Міжнародна науково-практична конференція "Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків"
  11. (2015) Академік В. В. Сташис і наукова діяльність сектору дослідження кримінально- правових проблем боротьби зі злочинністю
  12. (2015) Акт судово-медичного освідування особи, здійсненого експертом, як офіційний документ: проблеми слідчо-судової практики
  13. (2015) Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны собственности на информацию
  14. (2015) Безтілесна річ як предмет злочину
  15. (2015) Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість ХХ, ХХІ століть
  16. (2015) Кримінальна відповідальність за злочини проти власності: еволюція наукової думки та законодавства
  17. (2015) Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень
  18. (2015) Міжнародна студентська наукова конференція "Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування", присвячена 90-річчю з дня народження академіка В. В. Сташиса
  19. (2016) Проблеми кваліфікації фінансування тероризму
  20. (2017) Значення традицій та новацій для сучасного розвитку кримінального права
  21. (2015) Науково-правовий висновок на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків" (реєстр. № 2897 від 3 червня 2015 р.) (доопрацьований варіант)

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації
  2. (2003) Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією
  3. (2010) Володимир Володимирович Сташис
  4. (2010) Правова охорона об'єктів промислової власності: етапи становлення та розвитку
  5. (2011) Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні
  6. (2013) Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика
  7. (2015) Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень
  8. (2018) Вибрані твори
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Демидова Людмила Миколаївна (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського