Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дроздов Олександр Михайлович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0104370 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0104370


Дроздов Олександр Михайлович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2004) Джерела кримінально-процесуального права України
 2. [К] (2004) Джерела кримінально-процесуального права України
 3. (2008) Джерела кримінально-процесуального права України
 4. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 1. Нормативно-програмні матеріали
 5. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 11. Житлове право
 6. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 12. Сімейне право
 7. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 13. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство
 8. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 14. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 9. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 15. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)
 10. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 16. Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
 11. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 17. Складення процесуальних документів
 12. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 2. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність
 13. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 3. Правила адвокатської етики
 14. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 4. Конституційне право
 15. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 5. Цивільне право
 16. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 6. Цивільне процесуальне право
 17. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 7. Кримінальне право
 18. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 8. Кримінальне процесуальне право
 19. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн. 9. Господарське та господарське процесуальне право
 20. (2017) Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : Кн.10. Законодавство про працю

    Наукова періодика:

 1. (2003) До проблеми роз’яснень Пленуму Верховного Суду України як джерела кримінально-процесуального права
 2. (2010) Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності
 3. (2010) До питання про процесуальне становище захисника свідка
 4. (2010) Проблеми перегляду судових рішень в порядку виключ­но­го провадження
 5. (2011) До проблеми перегляду судових рішень на підставі встановлення комітетом з прав людини оон порушення Україною міжнародних зобов’язань
 6. (2011) Проблеми дотримання розумних строків під час ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами справи
 7. (2011) Проблеми створення належного правового механізму захисту прав заявника про вчинений злочин
 8. (2012) Аксіологічний підхід до перегляду судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України
 9. (2013) До проблеми провадження у Верховному Суді України у кримінальному процесі
 10. (2014) Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами
 11. (2015) Наукові підходи до формування окремих підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні
 12. (2015) Наукові підходи щодо перспектив перегляду у екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні
 13. (2016) Актуальні питання здійснення захисту від провокації (підбурювання) особи на вчинення злочину у світлі практики Європейського суду з прав людини

    Реферативна інформація:

 1. (2001) Зупинення провадження у справі у зв'язку зі зверненням до Конституційного Суду України
 2. (2004) Джерела кримінально-процесуального права України
 3. (2008) Джерела кримінально-процесуального права України
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Дроздов Олександр Валерійович (юридичні науки)
 2. Дроздов Олександр Ілліч (технічні науки)
 3. Дроздов Олександр Михайлович (юридичні науки)
 4. Дроздов Олександр Юрійович (психологічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського