Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Трофименко Володимир Анатолійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0106515 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0106515


Трофименко Володимир Анатолійович
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 09.00.00 - Філософські науки
  • Галузь науки: Philosophy


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2004) Розум та воля як антропологічні основи права
  2. (2006) Розум і воля як антропологічні основи права
  3. (2011) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія права"
  4. (2018) Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення

     Наукова періодика:

  1. (2012) Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України
  2. (2013) Правове виховання працівників силових структур: проблеми нормативного закріплення
  3. (2013) Правовиховне перехрестя: що обрати Україні?
  4. (2013) Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі
  5. (2014) Актуальні питання системи кримінального процесу України
  6. (2014) Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність
  7. (2014) Кримінальне процесуальне провадження:поняття та ознаки
  8. (2014) Особливості статусу правоохоронця у системі правового виховання
  9. (2014) Судова система україни в призмі антропологічного зрізу
  10. (2015) Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
  11. (2015) Правове виховання як частина процесу модернізації України: чий досвід обрати?
  12. (2015) Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
  13. (2017) Правовиховна діяльність як один з основних напрямів діяльності правоохоронної системи
  14. (2018) Медійно-інформаційна сторона роботи Національної поліції
  15. (2018) Правове виховання як частина процесу модернізації в Україні: чий досвід обрати?
  16. (2018) Проблеми взаємовідносин церкви і держави
  17. (2019) Контрольна влада і громадський контроль в Україні: до проблеми взаємодії
  18. (2019) Сучасна релігійно-правова філософія як антропологічно-ціннісний базис права

     Реферативна інформація:

  1. (2004) Розум та воля як антропологічні основи права
  2. (2006) Розум і воля як антропологічні основи права
  3. (2009) Гегелівська філософія права і українська правова реальність: міркування на підставі компаративного аналізу
  4. (2009) Правова доктрина - основа формування правової системи країни
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Трофименко Вікторія Василівна (філологічні науки)
  2. Трофименко Вікторія Ігорівна (педагогічні науки)
  3. Трофименко Володимир Анатолійович (юридичні науки)
  4. Трофименко Володимир Михайлович (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського