Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Середа Олена Григорівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0106934 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0106934


Середа Олена Григорівна
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (2004) Роботодавець як суб'єкт трудового права
  2. [К] (2004) Роботодавець як суб'єкт трудового права
  3. (2013) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення"
  4. (2016) Концептуальні засади державно-правового механізму захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейськго Союзу
  5. (2018) Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу: теорія та практика
  6. (2019) Право соціального забезпечення
  7. (2019) Трудове право

     Наукова періодика:

  1. (2003) Підстави відповідальності роботодавця за моральну шкоду, заподіяну працівнику
  2. (2009) Представництво інтересів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у соціальному партнерстві
  3. (2010) Ідеї "органічного розвою” на сторінках часопису "Русь” (1867)
  4. (2010) Майбутнє правової України залежить від активності правничої молоді сьогодні
  5. (2010) Найкращі – з юрфаків
  6. (2010) Правова культура в Україні: хто винен і що робити?
  7. (2011) Відповідальність сторін колективно-договірних відносин: сучасний стан і перспективи
  8. (2012) Окремі проблеми правового регулювання інституту гарантій діяльності роботодавця
  9. (2012) Правовий статус роботодавця за проектом Трудового кодексу України
  10. (2013) Міжнародні стандарти з охорони праці: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України
  11. (2013) Органи державної влади як суб’єкти нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства
  12. (2013) Перші публічні декламації поезій Тараса Шевченка та шевченківські "вечерниці” в Галичині
  13. (2013) Структура правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
  14. (2013) Суб’єктний та об’єктний склад правовідносин у сфері нагляду за дотриманням трудового законодавства
  15. (2013) Технічний аналіз сучасних методів покращення захисних властивостей автоматичних вимикачів
  16. (2013) Щодо системи органів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
  17. (2013) Щодо співвідношення понять нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства
  18. (2014) Незалежність та інстанційність судової системи за судовою реформою 1864 р. (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)
  19. (2014) Оптимізація системи суб’єктів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
  20. (2015) Європейські стандарти організації праці
  21. (2015) Особливості атестації робочого місця судді
  22. (2015) Повноваження профспілок у механізмі правового захисту прав працівників
  23. (2015) Реформування законодавства про працю України в умовах євроінтеграції
  24. (2016) Реалізація права на працю в умовах євроінтеграції України
  25. (2016) Рецензія на збірник документів і матеріалів "Національна безпека України: кримський вектор" (Львів, 2015)
  26. (2017) Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору

     Реферативна інформація:

  1. (2002) Обов'язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання
  2. (2003) Підстави відповідальності роботодавця за моральну шкоду, заподіяну працівнику
  3. (2004) Арбітражний керуючий як специфічний суб'єкт трудових правовідносин
  4. (2004) Роботодавець як суб'єкт трудового права
  5. (2016) Концептуальні засади державно-правового механізму захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейськго Союзу
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Середа Оксана Михайлівна (педагогічні науки)
  2. Середа Олександр Григорійович (технічні науки)
  3. Середа Олександр Григорович (технічні науки)
  4. Середа Олександр Дмитрович (технічні науки)
  5. Середа Олена Григорівна (юридичні науки)
  6. Середа Олена Олегівна (соціологічні науки)
  7. Середа Олеся Олегівна (юридичні науки)
  8. Середа Ольга Вадимівна (юридичні науки)
  9. Середа Ольга Володимирівна (економічні науки)
  10. Середа Орест Миколайович (медичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського