Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Клімова Галина Павлівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0342350 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0342350


Клімова Галина Павлівна (1956)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Klimova Galina (англійська)
 • Климова Галина Павловна (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 22.00.00 - Соціологічні науки
  • Галузь науки: Sociology

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1997) Образование как феномен цивилизации
  2. [Д] (1997) Освіта як феномен цивілізації
  3. (1996) Освіта і цивілізація
  4. (2003) Соціологія права
  5. (2005) Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність
  6. (2007) Образование в контексте цивилизационного развития
  7. (2007) Соціологія права
  8. (2008) Проблеми модернізації політичних систем сучасності
  9. (2010) Соціологія
  10. (2015) Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні
  11. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Організація та методологія наукових досліджень" для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії)
  12. (2019) Політико-правова культура українського народу в контексті модерного державотворення

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  2. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

     Наукова періодика:

  1. (2006) Держава в політичній системі суспільства
  2. (2006) До визначення феномена демократії
  3. (2013) Вища юридична освіта США як чинник формування правової культури американських громадян
  4. (2013) До питання про сутність правової культури
  5. (2013) Правовий нігілізм як форма деформації правосвідомості
  6. (2014) Атрибутивний і функціональний аналіз поняття правової культури
  7. (2014) Державна інноваційна політика у сфері вищої освіти України
  8. (2014) Історія Болонського процесу: аксіологічні орієнтири розвитку європейської вищої освіти
  9. (2014) Основні напрями здійснення глобалізації в сучасних умовах
  10. (2015) Вплив правової культури на формування правопорядку в суспільстві
  11. (2015) Економічна безпека України:поняття та шляхи забезпечення
  12. (2015) Концептуальні підходи до аналізу поняття "Держава"
  13. (2015) Надійне підґрунтя для розвитку духовної самостійності майбутніх фахівців (рецензія на підручник)
  14. (2016) Економічна безпека у системі забезпечення національної безпеки держави
  15. (2016) Інтерпретація поняття "якість вищої освіти": соціолого-філософська рефлексія
  16. (2016) Якість вищої освіти: європейський вимір
  17. (2017) Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні
  18. (2017) Правова ментальність як ядро правової культури
  19. (2018) Генеза і функціональні особливості політичних партій
  20. (2018) Формування національної інноваційної системи – стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Соціологія права
  2. (2005) Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність
  3. (2007) Соціологія права
  4. (2008) Проблеми модернізації політичних систем сучасності
  5. (2015) Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського