Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Маринів Володимир Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0372987 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0372987


Маринів Володимир Іванович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1999) Принцип особистої недоторканності в кримінальному процесі України
 2. [К] (1999) Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України
 3. (2010) Кримінальний процес
 4. (2011) Вибрані праці
 5. (2011) Кримінально-процесуальний кодекс України
 6. (2011) Юрій Михайлович Грошевий
 7. (2012) Кримінально-процесуальний кодекс України
 8. (2014) Кримінальний процес
 9. (2015) Кримінальний процес
 10. (2015) Кримінальний процес
 11. (2015) Судовий контроль у кримінальному провадженні
 12. (2016) Кримінальний процес
 13. (2016) Кримінальний процес
 14. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 15. (2017) Кримінальний процес
 16. (2017) Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції. Перший Харківський кримінальний процесуальний полілог, (м. Харків, 16 грудня 2016 р.)

    Наукова періодика:

 1. (2004) Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
 2. (2008) Проблеми апеляційного розгляду скарг на постанови про порушення кримінальної справи
 3. (2011) Окремі питання участі прокурора у провадженні з перегляду судових рішень: сучасний стан і перспективи
 4. (2011) Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання
 5. (2011) Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації
 6. (2013) Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні
 7. (2014) Історія інституту перегляду судових рішень у порядку апеляції та касації у кримінальному судочинстві України
 8. (2017) Проблеми оскарження рішень вищих спеціалізованих судів, створених у результаті судово-правової реформи 2016 року

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Принцип особистої недоторканності в кримінальному процесі України
 2. (2000) Кримінальний процес України
 3. (2002) Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України
 4. (2010) Кримінальний процес
 5. (2011) Вибрані праці
 6. (2011) Юрій Михайлович Грошевий (до 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності)
 7. (2014) Кримінальний процес
 8. (2016) Кримінальний процес
 9. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського