Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Туманянц Ануш Робертівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0493631 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0493631


Туманянц Ануш Робертівна
(кандидат наук)
Пов'язані особи:
  Наукова школа:
 1. Крицька Ірина Олександрівна (1992–) (юридичні науки) - учень

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1998) Судовий контроль за законністю і обгрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства
 2. (2000) Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства
 3. (2011) Програма навчальної дисципліни "Складання процесуальних документів з кримінальних справ"
 4. (2013) Кримінальний процес
 5. (2013) Кримінальний процес
 6. (2014) Кримінальний процес
 7. (2015) Кримінальний процес
 8. (2015) Кримінальний процес
 9. (2015) Судовий контроль у кримінальному провадженні
 10. (2016) Кримінальний процес
 11. (2016) Кримінальний процес
 12. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 13. (2017) Кримінальний процес
 14. (2018) Кримінальний процес
 15. (2018) Речові докази у кримінальному провадженні

    Наукова періодика:

 1. (2004) Судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи
 2. (2005) Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві
 3. (2006) Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України
 4. (2008) Правове забезпечення практики відновного правосуддя
 5. (2010) Забезпечення права особи на справедливий судовий розгляд
 6. (2011) Інститут підозри у кримінальному процесі та проблеми його реформування
 7. (2011) Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні
 8. (2012) Скарга як правовий засіб захисту прав і законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального процесу
 9. (2012) Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.)
 10. (2013) Інститут слідчого судді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
 11. (2014) Окремі проблеми реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування
 12. (2014) Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування: досвід Франції і Німеччини

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Судовий контроль за законністю і обгрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства
 2. (2000) Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства
 3. (2000) Кримінальний процес України
 4. (2013) Кримінальний процес
 5. (2014) Кримінальний процес
 6. (2016) Кримінальний процес
 7. (2016) Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
 8. (2018) Речові докази у кримінальному провадженні
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського