Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лисодєд Олександр Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0915038 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0915038


Лисодєд Олександр Володимирович
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (1999) Кримінологічні проблеми шахрайства
 2. (2001) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Попередження злочинів"
 3. (2001) Завдання до практичних занять із кримінально-виконавчого права
 4. (2001) Завдання до практичних занять та контрольних робіт з кримінально-виконавчого права
 5. (2001) Тематика курсових робіт з кримінології
 6. (2002) Завдання до практичних занять з кримінально-виконавчого права
 7. (2002) Програма навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право"
 8. (2003) Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002)
 9. (2003) Кримінологія: Загальна та Особлива частини
 10. (2004) Програма навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право"
 11. (2005) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Попередження злочинів"
 12. (2005) Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії
 13. (2005) Кримінально-виконавче право України
 14. (2006) Кримінально-виконавче право України
 15. (2006) Тематика курсових робіт з кримінально-виконавчого права
 16. (2008) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Попередження злочинів"
 17. (2008) Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України
 18. (2008) Програма навчальної дисципліни "Попередження злочинів"
 19. (2009) Кримінологія. Загальна та Особлива частини
 20. (2009) Програма навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право"
 21. (2010) Термінологічний довідник із застосування кримінально-виконавчого законодавства
 22. (2011) Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі
 23. (2011) Кримінально-виконавче право
 24. (2012) Програма навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право"
 25. (2015) Кримінально-виконавче право
 26. (2017) Віктимологія

    Наукова періодика:

 1. (2012) Правові засади відносин засуджених до позбавлення волі із зовнішнім світом
 2. (2013) Правове регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк
 3. (2013) Стан і напрями розвитку наукових досліджень інституту правового статусу засуджених
 4. (2014) Чергові зміни у правовому статусі засуджених
 5. (2015) Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально‑ виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186‑VII)
 6. (2017) Новий закон уніс нові корективи у правовий статус засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII)
 7. (2017) Про нормотворчість у сфері забезпечення прав засуджених в Україні

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Кримінологічні проблеми шахрайства
 2. (2003) Бібліографічний довідник з кримінології (1992 - 2002)
 3. (2005) Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії
 4. (2005) Кримінально-виконавче право України
 5. (2006) Кримінально-виконавче право України
 6. (2008) Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України
 7. (2009) Кримінологія. Загальна та Особлива частини
 8. (2010) Термінологічний довідник із застосування кримінально-виконавчого законодавства
 9. (2011) Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі
 10. (2011) Кримінально-виконавче право
 11. (2015) Кримінально-виконавче право
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського