Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вільчик Тетяна Борисівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1226590 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1226590


Вільчик Тетяна Борисівна
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2016) Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України
  2. (2000) Організація судових та правоохоронних органів
  3. (2002) Програма навчальної дисципліни "Організація роботи адвокатури України"
  4. (2006) Організація роботи адвокатури в Україні
  5. (2007) Організація судових та правоохоронних органів
  6. (2008) Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів"
  7. (2009) Організація роботи суду в Україні
  8. (2012) Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів"
  9. (2012) Програма навчальної дисципліни "Організація роботи адвокатури України"
  10. (2014) Організація роботи адвокатури в Україні
  11. (2015) Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні
  12. (2016) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності
  13. (2017) Актуальні проблеми судового права : Т. 1.
  14. (2017) Актуальні проблеми судового права : Т. 2.
  15. (2018) Організація судових та правоохоронних органів : Ч. 2. Основи правоохоронної та правозахисної діяльності

     Наукова періодика:

  1. (2011) Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності
  2. (2013) Cпіввідношення понять "правова допомога" та "правові (юридичні) послуги" в юридичній науці та законодавстві України
  3. (2014) Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян
  4. (2014) Адвокатура та судова влада: характер взаємовідносин
  5. (2014) Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою
  6. (2015) Гарантії дотримання принципу конфіденційності в адвокатській діяльності (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України)
  7. (2015) Дискусійні питання визначення обов’язків адвоката у суді: зарубіжна доктрина
  8. (2015) Дисциплінарна відповідальність адвокатів в країнах ЄС та в Україні
  9. (2015) Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів
  10. (2015) Інститут адвокатури України: нові підходи та тенденції розвитку
  11. (2015) Конституційно-правовий статус адвокатури України
  12. (2015) Роль адвоката у реалізації функції медіації у кримінальному судочинстві
  13. (2015) Системи органів адвокатського самоврядування в країнах Європейського Союзу: Італія, Німеччина, Франція
  14. (2016) Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів
  15. (2017) Функції інституційної адвокатури

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Організація судових та правоохоронних органів
  2. (2006) Організація роботи адвокатури в Україні
  3. (2007) Організація судових та правоохоронних органів
  4. (2009) Організація роботи суду в Україні
  5. (2014) Організація роботи адвокатури в Україні
  6. (2015) Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні
  7. (2017) Актуальні проблеми судового права : Т. 1.
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського