Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Комаров Вячеслав Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258302 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258302


Комаров Вячеслав Васильович

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1995) Захист цивільних прав у суді
  2. (1997) Арбитражный процессуальный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 1997 года)
  3. (1997) Основи права. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти
  4. (1997) Словарь терминов по теории государства и права
  5. (1999) Основы государства и права
  6. (1999) Програма та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни "Процесуальні особливості розгляду окремих категорій цивільних справ"
  7. (1999) Цивільне процесуальне право України
  8. (2000) Проблеми вищої юридичної освіти
  9. (2001) Програма та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Вимоги, які ставляться до судових постанов (рішень, ухвал) у цивільних справах" для студентів факультету підготовки професійних суддів
  10. (2002) Проблеми вищої юридичної освіти
  11. (2002) Програма навчальної дисципліни "Нотаріат"
  12. (2002) Програма навчальної дисципліни "Судочинство у господарських судах"
  13. (2002) Програма навчальної дисципліни "Цивільний процес"
  14. (2005) Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження"
  15. (2006) Нотаріат в Україні
  16. (2007) Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Цивільний процес"
  17. (2010) Методичні матеріали з навчальної дисципліни "Теорія та практика застосування цивільно-процесуального законодавства"
  18. (2010) Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Провадженння у справі до судового розгляду"
  19. (2010) Програма навчальної дисципліни "Цивільний процес"
  20. (2011) Курс цивільного процесу
  21. (2011) Нотаріат в Україні
  22. (2011) Окреме провадження
  23. (2011) Позовне провадження
  24. (2011) Програма навчальної дисципліни "Цивільний процес"
  25. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судочинство в господарських судах" (освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", галузь знань 0304 "Право", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство") для студентів IV курсу денних факультетів № 2,6,7
  26. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ"
  27. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Судочинство в господарських судах"
  28. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Цивільний процес"
  29. (2012) Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності
  30. (2012) Програма навчальної дисципліни "Нотаріат"
  31. (2012) Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України
  32. (2012) Цивільний процесуальний кодекс України
  33. (2013) Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Цивільний процес": методичні поради та завдання
  34. (2013) Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародний комерційний арбітраж"
  35. (2014) Виконавче провадження
  36. (2015) Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання
  37. (2016) Цивільне судочинство України: основні засади та інститути
  38. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Yearbook of Ukrainian Law
  2. Бюлетень законодавства і юридичної практики України
  3. Проблеми законності

     Наукова періодика:

  1. (2012) Український нотаріат: перспективи розвитку
  2. (2016) Кафедра цивільного процесу та становлення її наукової школи
  3. (2018) Основоположні принципи цивільного судочинства

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Нотариат и нотариальный процесс
  2. (1999) Основы государства и права
  3. (1999) Цивільне процесуальне право України
  4. (2000) Проблеми вищої юридичної освіти
  5. (2002) Проблеми вищої юридичної освіти
  6. (2002) Проблемы науки гражданского процессуального права
  7. (2003) Законодавство про нотаріат: очікувані зміни
  8. (2005) Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження"
  9. (2006) Нотаріат в Україні
  10. (2007) Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві
  11. (2008) Нотаріат: перспективи унормування, законодавство, судова практика
  12. (2008) Проблеми теорії та практики цивільного судочинства
  13. (2009) Международный коммерческий арбитраж
  14. (2011) Нотаріат в Україні
  15. (2011) Окреме провадження
  16. (2011) Позовне провадження
  17. (2012) Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності
  18. (2012) Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України
  19. (2015) Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання
  20. (2016) Цивільне судочинство України: основні засади та інститути
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Комаров Вадим Анатолійович (юридичні науки)
  2. Комаров Василь Федорович (технічні науки)
  3. Комаров Веніамін Іванович (фізико-математичні науки)
  4. Комаров Володимир Анатолійович (юридичні науки)
  5. Комаров Володимир Олексійович (педагогічні науки)
  6. Комаров Вячеслав Васильович (юридичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського