Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Жернаков Володимир Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258685 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258685


Жернаков Володимир Володимирович

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1997) Уголовно- процессуальный кодекс Украины
  2. (2002) Тематика курсових робіт з трудового права
  3. (2003) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення"
  4. (2004) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право України"
  5. (2006) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення"
  6. (2006) Програма з навчальної дисципліни "Організація роботи органів пенсійного фонду України"
  7. (2006) Програма з навчальної дисципліни "Пенсійне забезпечення"
  8. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Трудове право, право соціального забезпечення" (відповідно до вимог ECTS)
  9. (2010) Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення
  10. (2011) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право України"
  11. (2012) Методичні рекомендації з проходження виробничої практики
  12. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Міжнародні соціальні стандарти"
  13. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Організація роботи в органах Пенсійного фонду України"
  14. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Пенсійне забезпечення" (відповідно до вимог ECTS)
  15. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум з пенсійного забезпечення"
  16. (2012) Трудове право
  17. (2013) Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення
  18. (2013) Завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення"
  19. (2013) Збірник законодавчих актів про працю
  20. (2013) Навчально-методичний посібник для практичних занять з навчальної дисципліни "Право соціального забезпечення" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр", спеціальність 8.03040101 "Правознавство"
  21. (2013) Програма навчальної дисципліни "Трудове право" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  22. (2014) Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
  23. (2014) Правознавство
  24. (2015) Пенсійне забезпечення
  25. (2015) Проблеми кодифікації законодавства про працю
  26. (2017) Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення
  27. (2017) Пенсійне забезпечення
  28. (2017) Трудове право

     Наукова періодика:

  1. (2000) Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі
  2. (2005) Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці
  3. (2008) Інноваційні процеси в Україні та окремі питання трудового права
  4. (2013) Відповідальність за прогул: проблеми регулювання
  5. (2016) Кодифікація законодавства про працю: теоретичні засади і практика реалізації
  6. (2017) Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку законодавства України

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Свобода праці як принцип сучасного трудового права України
  2. (1999) Соціально-трудові відносини: поняття, суб'єкти, правове регулювання
  3. (1999) Спірні питання застосування ст. 26 Закону "Про відпустки"
  4. (2000) Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права
  5. (2000) Сфера укладення колективного договору
  6. (2001) Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин
  7. (2001) Сфера дії сучасного трудового права
  8. (2006) До питання про правове розуміння праці та трудових відносин
  9. (2006) Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці
  10. (2012) Трудове право
  11. (2013) Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення
  12. (2014) Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
  13. (2015) Пенсійне забезпечення
  14. (2015) Проблеми кодифікації законодавства про працю
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського