Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Борисова Валентина Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258825 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258825


Борисова Валентина Іванівна

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (2000) Цивільне право України : Ч. 1.
  2. (2003) Конституція України
  3. (2003) Конституція України
  4. (2004) Програма навчальної дисципліни "Основи римського приватного права"
  5. (2004) Програма навчальної дисципліни "Сімейне право"
  6. (2004) Програма навчальної дисципліни "Цивільне право України"
  7. (2004) Сімейне право України
  8. (2005) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Основи римського приватного права"
  9. (2005) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
  10. (2005) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни Цивільне право України : Ч. 1. Для студентів ІІІ курсу заочних факультетів
  11. (2005) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни Цивільне право України : Ч. 2. Для студентів ІV курсу заочних факультетів
  12. (2005) Методичні поради та завдання до контрольних робіт з навчальної дисципліни Цивільне право України : Ч. 1.
  13. (2006) Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми цивільного права України"
  14. (2006) Цивільне право України : Кн. 3.
  15. (2007) Корпоративне управління
  16. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Цивільне право : Ч. 1. (Відповідно до вимог ECTS) для студентів ІІ курсу
  17. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Цивільне право : Ч. 2. (Відповідно до вимог ECTS) для студентів III курсу
  18. (2007) Правові проблеми комунальної власності
  19. (2007) Правознавство
  20. (2008) Договірне право
  21. (2008) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи римського приватного права"
  22. (2008) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право" (відповідно до вимог ECTS)
  23. (2008) Основи римського приватного права
  24. (2008) Право інтелектуальної власності України
  25. (2008) Правознавство
  26. (2008) Програма навчальної дисципліни "Основи римського приватного права"
  27. (2008) Програма навчальної дисципліни "Сімейне право"
  28. (2009) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 3. Юридична особа
  29. (2010) Застосування норм матеріального та процесуального права у листах Вищого господарського суду України (1998 - 2009 роки)
  30. (2010) Програма навчальної дисципліни "Цивільне право України"
  31. (2011) Застосування норм матеріального та процесуального права у листах Вищого господарського суду України (1998-2010 роки)
  32. (2011) Сімейне право України
  33. (2011) Цивільне право : Т. 1.
  34. (2011) Цивільне право : Т. 2.
  35. (2012) Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства
  36. (2012) Другі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського : Т. 2.
  37. (2012) Збірник постанов пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки)
  38. (2012) Окремі питання розгляду господарськими судами справ за участю іноземних юридичних осіб
  39. (2012) Програма навчальної дисципліни "Основи римського приватного права"
  40. (2012) Сімейне право
  41. (2012) Словник цивільного права
  42. (2012) Судова практика з питань господарського права
  43. (2012) Цивільний кодекс України
  44. (2013) Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2013 роки)
  45. (2013) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Цивільне право України (галузь знань 0304 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр, напрям підготовки 6.030401 Правознавство) : Ч. 1.
  46. (2013) Правова доктрина України : Т. 3. Доктрина приватного права України
  47. (2013) Правове регулювання некомерційних організацій в Україні
  48. (2013) Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб
  49. (2013) Програма навчальної дисципліни "Сімейне право України" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  50. (2013) Програма навчальної дисципліни "Цивільне право України"
  51. (2013) Тематика курсових робіт з цивільного права України
  52. (2013) Цивільне, господарське та господарське процесуальне право у запитаннях і відповідях (практичний курс)
  53. (2013) Цивільно-правове регулювання корпоративних відносин у судовій практиці України
  54. (2014) Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
  55. (2014) Проблеми правової відповідальності
  56. (2014) Цивільне право : Т. 1.
  57. (2014) Цивільне право : Т. 2.
  58. (2014) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 11. Недоговірні зобов'язання
  59. (2017) Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2017 роки)
  60. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національної Академії правових наук України
  2. Часопис цивілістики

     Наукова періодика:

  1. (2013) Релігійна організація – самостійний функціональний вид непідприємницьких організацій
  2. (2013) Тенденции развития гражданского права как отрасли частного права
  3. (2015) Корпорація – організаційно-правова форма корпоративних відносин
  4. (2017) Рецензія на монографію О. О. Кота "Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики"
  5. (2019) Проблемні питання форм сімейного влаштування дитини, що залишилася без батьківського піклування, за законодавством України

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Цивільне право України : Ч. 1.
  2. (2001) Індивідуалізація юридичної особи
  3. (2001) Юридична особа в праві України
  4. (2003) Конституція України
  5. (2003) Своєчасне та корисне видання
  6. (2004) Цивільне право України : Т. 1.
  7. (2004) Цивільне право України : Т. 2.
  8. (2006) Органи управління юридичної особи як її інституціонально-функціональні представники
  9. (2007) Корпоративне управління
  10. (2007) Правові проблеми комунальної власності
  11. (2007) Правознавство
  12. (2008) Договірне право
  13. (2008) Основи римського приватного права
  14. (2008) Правознавство
  15. (2009) Цивільний кодекс України : Т. 3. Юридична особа
  16. (2011) Сімейне право України
  17. (2011) Цивільне право : Т. 1.
  18. (2011) Цивільне право : Т. 2.
  19. (2012) Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства
  20. (2012) Другі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського : Т. 2.
  21. (2012) Сімейне право
  22. (2013) Правова доктрина України : Т. 3. Доктрина приватного права України
  23. (2013) Правове регулювання некомерційних організацій в Україні
  24. (2013) Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб
  25. (2014) Цивільне право : Т. 1.
  26. (2014) Цивільне право : Т. 2.
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Борисова Валентина Іванівна (юридичні науки)
  2. Борисова Вікторія Анатоліївна (економічні науки)
  3. Борисова Вікторія Вікторівна (сільськогосподарські науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського