Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гончаренко Володимир Дмитрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1259252 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259252


Гончаренко Володимир Дмитрович

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1996) Історія держави і права України : Ч. 2.
  2. (1996) Історія держави і права України : Ч. 2.
  3. (1997) Хрестоматія з історії держави і права України : Т. 1. З найдавніших часів до початку XX ст.
  4. (1997) Хрестоматія з історії держави і права України : Т. 2. Лютий 1917 р. - 1996 р.
  5. (1998) Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : Т. 1.
  6. (1998) Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн : Т. 2.
  7. (2000) Історія держави і права України : Т. 1.
  8. (2000) Історія держави і права України : Т. 1.
  9. (2000) Хрестоматія з історії держави і права України : Т. 1. З найдавніших часів до початку ХХ ст.
  10. (2000) Хрестоматія з історії держави і права України : Т. 2. Лютий 1917р.- 1996р.
  11. (2001) Плани семінарських занять з історії держави і права України
  12. (2001) Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з історії держави і права України
  13. (2002) Історія держави і права зарубіжних країн
  14. (2002) Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
  15. (2003) Академії правових наук України - 10 років
  16. (2003) Академії правових наук України - 10 років
  17. (2003) Історія держави і права України : Т. 1.
  18. (2003) Історія держави і права України : Т. 2.
  19. (2003) Теми курсових робіт з історії держави і права України та методичні рекомендації до їх виконання
  20. (2003) Хрестоматія з історії держави і права України
  21. (2005) Плани семінарських занять з історії держави і права України
  22. (2006) Історія держави і права України в схемах і таблицях
  23. (2006) Плани семінарських занять, тематика курсових робіт і методичні поради до їх виконання з історії держави і права України
  24. (2007) Історія конституційного законодавства України
  25. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права України" (відповідно до вимог ЕСТS)
  26. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" (відповідно до вимог ECTS)
  27. (2007) Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з історії держави і права України (відповідно до вимог ECTS)
  28. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  29. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
  30. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
  31. (2012) Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
  32. (2012) Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
  33. (2012) Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
  34. (2013) Актуальні проблеми науки історії держави і права
  35. (2013) Історія держави і права України
  36. (2016) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 1. Історія держави і права України
  37. (2017) Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки)

     Наукова періодика:

  1. (1999) Культура прав человека в системе подготовки персонала правоохранительных органов
  2. (2010) Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави
  3. (2011) Правовий статус населення України за Конституцією УСРР 1919 р.
  4. (2011) Правовий статус Президії Верховної Ради України за часів перебудови і у перші роки незалежності України
  5. (2011) Правовий статус Президії Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1978 року
  6. (2012) Бікамералізм у контексті конституційної реформи в Україні
  7. (2012) Виборчі права громадян за Конституцією УРСР 1937 р.
  8. (2012) Конституція Української РСР 1937 р.
  9. (2012) Правовий статус Верховної Ради України за Конституцією України 1996 року
  10. (2013) Відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України
  11. (2013) Право Украины в период Киевской Руси и во время феодальной раздробленности
  12. (2013) Право Украины во время ее пребывания в составе Российской империи
  13. (2013) Право УССР в период десталинизации (1956—1965)
  14. (2013) Право УССР в период замедления темпов общественного развития и застоя (1965—1985)
  15. (2013) Право УССР в период новой экономической политики (1921—1929)
  16. (2013) Право УССР в период перестройки (1985—1991)
  17. (2013) Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників
  18. (2013) Склад верхньої палати бікамерального парламенту (історико-правовий аспект)
  19. (2013) Статус Української СРР за першою Конституцією Союзу РСР
  20. (2014) Безоплатні договори за цивільним законодавством України
  21. (2014) Законодавчі органи України за часів нової економічної політики
  22. (2014) Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929)
  23. (2015) Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.)
  24. (2016) "Круглий стіл" "25-річчя проголошення незалежності України"
  25. (2016) Регламенти законодавчих органів України за радянських часів
  26. (2016) Рецензія на монографію "Судова влада"

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Історія держави і права України : Т. 1.
  2. (2003) Історія держави і права України : Т. 1.
  3. (2003) Історія держави і права України : Т. 2.
  4. (2006) Історія держави і права України в схемах і таблицях
  5. (2013) Актуальні проблеми науки історії держави і права
  6. (2013) Історія держави і права України
  7. (2016) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 1. Історія держави і права України
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Гончаренко Вадим Миколайович (медичні науки)
  2. Гончаренко Валентин Валентинович (технічні науки)
  3. Гончаренко Валентина Василівна (біологічні науки)
  4. Гончаренко Василь Дмитрович (економічні науки)
  5. Гончаренко Василь Юхимович (сільськогосподарські науки)
  6. Гончаренко Віктор Андрійович (медичні науки)
  7. Гончаренко Віталій Іванович (біологічні науки)
  8. Гончаренко Владислав Васильович (1964–) (економічні науки)
  9. Гончаренко Владислав Васильович (економічні науки)
  10. Гончаренко Владислава Олександрівна (юридичні науки)
  11. Гончаренко Володимир Васильович (ветеринарні науки)
  12. Гончаренко Володимир Дмитрович (юридичні науки)
  13. Гончаренко Володимир Іванович (фізичне виховання та спорт)
  14. Гончаренко Володимир Петрович (ветеринарні науки)
  15. Гончаренко В'ячеслав Олександрович (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського