Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Слінько Тетяна Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1259460 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259460


Слінько Тетяна Миколаївна

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1998) Конституційно- правовий статус об'єднань громадян в Україні
  2. (2001) Права і свободи людини та громадянина
  3. (2003) Конституційне право України в схемах і дефініціях
  4. (2010) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Конституційне право України" (відповідно до вимог ECTS)
  5. (2010) Програма навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція"
  6. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційні засади свободи інформації"
  7. (2012) Програма навчальної дисципліни "Конституційне право України"
  8. (2012) Програма навчальної дисципліни "Конституційні засади свободи інформації"
  9. (2012) Програма навчальної дисципліни "Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні"
  10. (2012) Програма навчальної дисципліни "Права і свободи людини та громадянина"
  11. (2012) Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  12. (2013) Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України
  13. (2013) Програма навчальної дисципліни "Порівняльне конституційне право"
  14. (2013) Самостійна та індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Конституційне право України"
  15. (2016) Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання
  16. (2017) Конституційне право України
  17. (2017) Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм. Х Тодиківські читання
  18. (2018) Конституційне право України
  19. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання

     Наукова періодика:

  1. (2006) Становлення територіальної громади як парадигма розвитку місцевого самоврядування
  2. (2009) Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини та загальні критерії її обмеження
  3. (2011) Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України
  4. (2011) Правові позиції Конституційного Суду України з питань діяльності судів загальної юрисдикції
  5. (2011) Проблеми правового регулювання статусу ЗМІ щодо висвітлення діяльності органів публічної влади в контексті європейської інтеграції
  6. (2013) Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на інформацію
  7. (2013) Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України
  8. (2013) Транспарентність влади та політико-правова культура громадян
  9. (2014) Конституційно-правові гарантії свободи слова
  10. (2016) "Круглий стіл" до 20-ї річниці Конституції України "Історія українського конституціоналізму"
  11. (2018) Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму
  12. (2018) Проблеми реалізації права на свободу слова в інформаційних інтернет-джерелах

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні
  2. (2001) Права і свободи людини та громадянина
  3. (2010) Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції
  4. (2013) Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України
  5. (2016) Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання
  6. (2018) Сучасний вимір прав людини: конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського