Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Новак Анна Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1462472 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462472


Новак Анна Олександрівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2017) Конституційно-правове регулювання здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в Україні
 2. (2019) Державне будівництво і місцеве самоврядування

    Наукова періодика:

 1. (2014) Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень органів місцевого самоврядування
 2. (2014) Порівняльно-правовий аналіз делегування повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування в Україні та країнах-членах ЄС
 3. (2015) Організаційно-правові основи державного контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади
 4. (2016) Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна – ЄС
 5. (2016) Тенденції розвитку національної антикорупційної політики: державно-управлінський аспект
 6. (2016) Теоретичні основи дослідження протидії корупційним проявам у системі публічного управління
 7. (2017) Делеговані повноваження органів виконавчої влади у структурі компетенції органів місцевого самоврядування в Україні
 8. (2017) Делегування повноважень у механізмі децентралізації державної влади в Україні
 9. (2017) Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення
 10. (2017) Принципи формування національної антикорупційної політики
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Новак Анатолій Анатолійович (сільськогосподарські науки)
 2. Новак Анатолій Миколайович (економічні науки)
 3. Новак Андрій Васильович (сільськогосподарські науки)
 4. Новак Андрій Яремович (економічні науки)
 5. Новак Анна Валеріївна (історичні науки)
 6. Новак Анна Олександрівна (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського