Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Новак Анна Олександрівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1462472 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462472


Новак Анна Олександрівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2017) Конституційно-правове регулювання здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в Україні
 2. (2019) Державне будівництво і місцеве самоврядування

    Наукова періодика:

 1. (2014) Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень органів місцевого самоврядування
 2. (2014) Порівняльно-правовий аналіз делегування повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування в Україні та країнах-членах ЄС
 3. (2015) Організаційно-правові основи державного контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади
 4. (2016) Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна – ЄС
 5. (2016) Тенденції розвитку національної антикорупційної політики: державно-управлінський аспект
 6. (2016) Теоретичні основи дослідження протидії корупційним проявам у системі публічного управління
 7. (2017) Делеговані повноваження органів виконавчої влади у структурі компетенції органів місцевого самоврядування в Україні
 8. (2017) Делегування повноважень у механізмі децентралізації державної влади в Україні
 9. (2017) Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення
 10. (2017) Принципи формування національної антикорупційної політики
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Новак Анатолій Анатолійович (сільськогосподарські науки)
 2. Новак Анатолій Миколайович (економічні науки ; державне управління)
 3. Новак Андрій Васильович (сільськогосподарські науки)
 4. Новак Андрій Яремович (економічні науки)
 5. Новак Анна Валеріївна (історичні науки)
 6. Новак Анна Олександрівна (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського