Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Надьон Вікторія Валентинівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1464449 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1464449


Надьон Вікторія Валентинівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2018) Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин
 2. (2017) Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин

    Наукова періодика:

 1. (2013) Аналіз поділу цивільних правовідносин на абсолютні та відносні
 2. (2014) Деякі аспекти визначення правоздатності в цивільному праві
 3. (2014) Елементи правосуб’єктності в цивільному праві
 4. (2015) Виникнення прав та обов'язків у піклувальника по відношенню до неповнолітніх осіб та осіб, обмежених у цивільній дієздатності (відповідно до ЦК України)
 5. (2015) Умови призначення опікуна (піклувальника), реалізація їх прав та обов'язків
 6. (2016) Обов’язки подружжя, що виникають з приводу спільної сумісної власності
 7. (2016) Обов’язки спадкоємців, що виникають при спадкуванні за законом
 8. (2016) Правова природа обов’язків у спадкових правовідносинах
 9. (2017) Загальна характеристика та види суб’єктивного обов’язку в корпоративних правовідносинах
 10. (2017) Рішення суду як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення суб’єктивного цивільного обов’язку (теоретичний та практичний аспект)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського