Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Вапнярчук В'ячеслав Віталійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1466402 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1466402


Вапнярчук В'ячеслав Віталійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2018) Теоретичні основи кримінального процесуального доказування
 2. (2001) Кримінально-процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 15 вересня 2001 року)
 3. (2002) Законодавство України з питань правоохоронної діяльності (Закони)
 4. (2002) Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України
 5. (2010) Кримінальний процес
 6. (2011) Кримінальний процес України (в схемах і таблицях)

    Наукова періодика:

 1. (2003) Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах
 2. (2008) Проблеми забезпечення ефективності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину
 3. (2011) Поняття кримінально-процесуального доказування
 4. (2012) Суб’єктивна сторона кримінально-процесуального доказування
 5. (2013) Загальна характеристика правових презумпцій та їх значення для кримінального процесуального доказування
 6. (2013) Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування
 7. (2013) Об’єкт кримінально-процесуального доказування
 8. (2013) Сутність початку досудового розслідування за новим КПК України
 9. (2013) Сутність преюдиціальних фактів та їх значення для кримінально- процесуального доказування
 10. (2013) Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури
 11. (2014) Межі застосування судового розсуду в кримінальному провадженні
 12. (2014) Підстави застосування судового розсуду в кримінальному провадженні
 13. (2014) Суб’єкти кримінального процесуального доказування
 14. (2014) Сутність активної та ініціативної діяльності суду в кримінальному провадженні
 15. (2014) Сутність категорії "тягар доказування" в кримінальному провадженні України
 16. (2014) Сутність категорії "тягар доказування" у кримінальному провадженні України
 17. (2014) Сутність, зміст та механізм формування внутрішнього переконання як результату оцінки доказування
 18. (2015) Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду
 19. (2015) Місце кримінального процесуального доказування як ознака його об’єктивної сторони
 20. (2015) Мотив кримінального процесуального доказування
 21. (2015) Поняття та характеристика категорії "правова позиція суб’єкта кримінального процесуального доказування"
 22. (2015) Правові наслідки порушення процесуальної форми збирання доказів у кримінальному провадженні
 23. (2015) Стандарт кримінального процесуального доказування
 24. (2015) Сутність внутрішнього переконання в кримінальному процесуальному доказуванні
 25. (2015) Форми вияву доказування суб’єкта в об’єктивному навколишньому світі
 26. (2015) Щодо поняття доказів у кримінальному провадженні
 27. (2016) Щодо концепцій недопустимості доказів
 28. (2017) Співвідношення понять "об’єкт" і "предмет кримінального процесуального доказування"

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України
 2. (2010) Кримінальний процес
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Вапнярчук Вячеслав Віталійович (юридичні науки)
 2. Вапнярчук В'ячеслав Віталійович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського