Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ID=20081124034963<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
   
Кудряшова О.В. 
Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.В. Кудряшова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Проведено системне дослідження поетики Г.Чупринки (1879 - 1921), зокрема, розглянуто такі її аспекти, як образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка. Охарактеризовано основні концепти та форми українського символізму початку XX ст., у яких органічно поєднані новаторство та традиція. Вивчено генезу та естетичну природу художньої творчості Г.Чупринки в її цілісності та індивідульній своєрідності. Здійснено нову критичну оцінку творчого доробку митця. Зроблено висновок, що художня творчість Г.Чупринки - оригінальне явище в історії української літератури, еволюція якої невідривна від загального розвитку вітчизняної та європейської поезії. Розглянуто стильовий синкретизм неороманитзму та символізму початку XX ст. у творчому доробку Г.Чупринки. Досліджено еволюцію поетики митця на тематичному, образному, композиційному, версифікаційному рівнях та у зіставленні з творчими надбаннями інших представників пресимолізму (М.Вороного, О.Олеся, М.Філянського). Досліджено метрико-ритмічну, строфічну та фонічну організацію поезії Г.Чупринки, розкрито особливості індивідуального стилю поета. Визначено роль художньої спадщини митця в історії української літератури.

  Завантажити


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)6-4 Чупринка, Г.А. 458 +
Шифр НБУВ: РА352945


Рубрики:

Географічні рубрики:
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського