До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
...
1.
стаття

Онищенко О. С.
ВЕЛИКИЙ БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

2018

2.
стаття

Посмєтна О.
ОБЛІК БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

2017

3.
стаття

Аксьонова Н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАС-МЕДІА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

2017

4.
стаття

Миськевич Т.
БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ НЕФОРМАЛЬНУ ОСВІТУ

2017

5.
стаття

Блажкевич А.
РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК: УРЯДОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

2017

6.
стаття

Закірова С.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДЕТЕРМІНІЗМ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЧАСІ І ПРОСТОРІ (ЗА ТЕОРЕТИЧНОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ ХАРОЛЬДА ІННІСА)

2017

7.
стаття

Берегельський А.
КОНКУРСНА БІБЛІОТЕЧНА ІНФОГРАФІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2017

8.
стаття

Бондаренко В.
МОБІЛЬНІ ЗАСТОСУНКИ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ

2017

9.
стаття

Пестрецова О.
ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ІЗ ПРАВОВОГО ІНФОРМУВАННЯ У СУЧАСНОМУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВІ

2017

10.
стаття

Чернявська Л.
ПРОБЛЕМА НЕДОПУЩЕННЯ КСЕНОФОБІЇ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

2017

11.
стаття

Полтавець Т.
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

2017

12.
стаття

Беззуб І.
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

2017

13.
стаття

Іванова Н.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ПРАВОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

2017

14.
стаття

Половинчак Ю.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СВІТОГЛЯДНИХ ІНТЕРВЕНЦІЯХ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙ

2017

15.
стаття

Половинчак Ю.
БІБЛІОТЕКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

2017

16.
стаття

Симоненко Т.
БІБЛІОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ В НАУКОМЕТРІЇ

2017

17.
стаття

Костенко Л. И.
БИБЛИОМЕТРИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИКЛАДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WEB-СИСТЕМЫ GOOGLE SCHOLAR

2017

18.
стаття

Костенко Л.
ЗАКОНОМІРНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

2017

19.
стаття

Костенко Л.
НАУКОМЕТРІЯ – УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

2017

20.
стаття

Онищенко Н.
ПИТАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ НОВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ НЕГАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ

2017

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського