НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ ТА ЛІТЕРАТУРА ПРО ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик (2018)


ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ : монографія (2017)


КНИГА В УКРАЇНІ, 1861-1917. ВИП. 20 : ДОДАТОК А - Я (2017)


УКРАЇНСЬКИЙ КІНОПЛАКАТ 1947—1994 РОКІВ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2018)


АВТОБІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ДІЯЧІВ УКРАЇНИ (1918-1933) ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. : До 100-річчя Національної академії наук України (2018)


АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА ВІДДІЛУ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ (2015)