ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ АВТОРИТЕТНОГО ФАЙЛУ. СТРУКТУРА : пілотний проект методичного посібника (2016)


БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. 100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : матеріали міжнарод. наук. конф. (Київ, 6-8 листопада 2018 р.) (2018)


УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА (1922-1936) (2015)


ІВАН ЛЬВОВИЧ ЛИПА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ: ЛІКАР, ПИСЬМЕННИК, ТАРАСІВЕЦЬ : монографія (2017)


ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК У ПІДНЕСЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : [монографія] (2011)


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ – 100 : ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЗДОБУТКИ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. КНИГА 3 : 1992 – 2018 (2018)