До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПСИХОЛОГІЯ
1.

Рибчин І.
ГЕОПСИХІЧНІ РЕАКЦІЇ І ВДАЧА УКРАЇНЦЯ (1966)

1966

 Книги
2.

 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (2012)

2012

 Книги
3.

Потебня О.
ЕСТЕТИКА І ПОЕТИКА СЛОВА : збірник (1985)

1985

 Книги
4.

Ганкевич К. [М.]
КОPОТКИЙ НАЧЕPК ПСИХОЛОГІЇ, ДЛЯ УЖИТКУ В ШКОЛАХ СЕPЕДНІХ (1874)

1874

 Книги
5.

Загороднюк Т. Ю.
КОНЦЕПЦИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА Т. И. ЗАСЛАВСКОЙ И Н. В. ПАНИНОЙ : монография (2013)

2013

 Книги
6.

Пилипенко В. Є.
ЛЮДИНА В РИНКОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОРІЄНТАЦІЇ, ПОВЕДІНКА, КУЛЬТУРА : [монографія] (2005)

2005

 Книги
7.

 НАРИСИ З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ХІХ СТ. : зб. статей (1955)
Ч. 1.

1955

 Книги
8.

 НАРИСИ З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ХІХ СТ. : зб. статей (1955)
Ч. 2. Психологічна спадщина І. М. Сєченова

1955

 Книги
9.

Головаха Е. И.
НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ОПЫТ РОССИИ И УКРАИНЫ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ (2007)

2007

 Книги
10.

Головатий М. Ф.
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2001)

2001

 Книги
11.

 ПСИХОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК (1982)

1982

 Книги
12.

Федоров В. Д.
ПСИХОЛОГІЯ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ : пареміол. довід. (2009)

2009

 Книги
13.

 СУСПІЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ : аналіт. доп. (2012)

2012

 Книги
14.

Бродовська В. Й.
ТЛУМАЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ (2007)

2007

 Книги
15.

Фащенко В. В.
У ГЛИБИНАХ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ : літ. студії (2005)

2005

 Книги
16.

Сніжко В. В.
УКРАЇНОЗНАВСТВО: ПРИРОДНА ПCИХО-ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ : монографія (2010)

2010

 Книги
17.

Савчук Б.
УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2004)

2004

 Книги
18.

Паніна Н.
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 1994-2005: СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (2005)

2005

 Книги
19.

Стражний О. С.
УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ: ІЛЮЗІЇ, МІФИ, РЕАЛЬНІСТЬ (2008)

2008

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського