До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СОЦІОЛОГІЯ
...
1.

Бурлачук В. Ф.
БІЛЯ ВИТОКІВ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (1995)

1995

 Книги
2.

Брайчевський М. Ю.
БІЛЯ ДЖЕРЕЛ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЧЕРНЯХІВСЬКИХ ПЛЕМЕН) (1964)

1964

 Книги
3.

Драгоманов М. П.
ВІРА А ГРОМАДСЬКІ СПРАВИ (1892)

1892

 Книги
4.

 ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ. ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГОВ (2009)

2009

 Книги
5.

 ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ : [кол. моногр.] (2009)

2009

 Книги
6.

 ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : (матеріали до Нац. доп. НАН України 2013 р.) (2013)

2013

 Книги
7.

 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (2012)

2012

 Книги
8.

 ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : довідник (2004)

2004

 Книги
9.

 ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ (1991-2010 РОКИ) : зб. наук. ст. (2012)

2012

 Книги
10.

Крупник Л. О.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : ФОРМУВАННЯ ЕТНОСІВ, НАЦІЇ, ДЕРЖАВНОСТІ : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] (2009)

2009

 Книги
11.

Єрмоленко С. Я.
МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД (2007)

2007

 Книги
12.

Лозинський Р. М.
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД) : монографія (2008)

2008

 Книги
13.

Вишняк О. І.
МОВНА СИТУАЦІЯ ТА СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2009)

2009

 Книги
14.

Масенко Л.
НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ : [посібник] (2010)

2010

 Книги
15.

Кисельов М. М.
НАЦІОНАЛЬНЕ БУТТЯ СЕРЕД ЕКОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ : [монографія] (2000)

2000

 Книги
16.

 НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У ХХ СТ. : зб. док. і матеріалів (1994)

1994

 Книги
17.


ПОВОЄННА УКРАЇНА: НАРИСИ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-Х - СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)
Ч. 1, 2
(2010)

2010

 Книги
18.


ПОВОЄННА УКРАЇНА: НАРИСИ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-Х - СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)
Ч. 3
(2010)

2010

 Книги
19.

Головаха Є. І.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ : [комплекс. дослідж.] (2008)

2008

 Книги
20.

Грушевський М. С.
ПОЧАТКИ ГРОМАДЯНСТВА : (ґенетична соціольоґія) (1921)

1921

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського