До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СОЦІОЛОГІЯ
...
1.

Бурлачук В. Ф.
БІЛЯ ВИТОКІВ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (1995)

1995

 Книги
2.

Брайчевський М. Ю.
БІЛЯ ДЖЕРЕЛ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЧЕРНЯХІВСЬКИХ ПЛЕМЕН) (1964)

1964

 Книги
3.

Драгоманов М. П.
ВІРА А ГРОМАДСЬКІ СПРАВИ (1892)

1892

 Книги
4.

 ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ. ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГОВ (2009)

2009

 Книги
5.

 ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ : [кол. моногр.] (2009)

2009

 Книги
6.

 ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : (матеріали до Нац. доп. НАН України 2013 р.) (2013)

2013

 Книги
7.

 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (2012)

2012

 Книги
8.

 ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : довідник (2004)

2004

 Книги
9.

 ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ (1991-2010 РОКИ) : зб. наук. ст. (2012)

2012

 Книги
10.

Крупник Л. О.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : ФОРМУВАННЯ ЕТНОСІВ, НАЦІЇ, ДЕРЖАВНОСТІ : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] (2009)

2009

 Книги
11.

 ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ : колект. моногр. (2015)

2015

 Книги
12.

Єрмоленко С. Я.
МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД (2007)

2007

 Книги
13.

Лозинський Р. М.
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД) : монографія (2008)

2008

 Книги
14.

Вишняк О. І.
МОВНА СИТУАЦІЯ ТА СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2009)

2009

 Книги
15.

Масенко Л.
НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ : [посібник] (2010)

2010

 Книги
16.

Кисельов М. М.
НАЦІОНАЛЬНЕ БУТТЯ СЕРЕД ЕКОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ : [монографія] (2000)

2000

 Книги
17.

 НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ

[ ]

 Інтернет-ресурси
18.

 НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У ХХ СТ. : зб. док. і матеріалів (1994)

1994

 Книги
19.


ПОВОЄННА УКРАЇНА: НАРИСИ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-Х - СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)
Ч. 1, 2
(2010)

2010

 Книги
20.


ПОВОЄННА УКРАЇНА: НАРИСИ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-Х - СЕРЕДИНА 1950-Х РР.)
Ч. 3
(2010)

2010

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського