До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДЕРЖАВНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ДІЯЧІ
...
1.

Харченко Т. М.
100 ЗНАМЕНИТИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНИ (2004)

2004

 Книги
2.

Дзира Я.
АВТОПОРТРЕТ НАЦІЇ (1997)

1997

 Книги
3.

Яковлев В. А.
БИОГРАФИИ ДЕ-РИБАСА, РИШЕЛЬЕ И ВОРОНЦОВА (1894)

1894

 Книги
4.

Стороженко І. С.
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО У ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ
Кн. 1 : ВОЄННІ ДІЇ 1648-1652 РР.
: [монографія] (1996)

1996

 Книги
5.

 В ПЯТІ РОКОВИНИ СМЕРТИ ІВАНА ФРАНКА (1921)

1921

 Книги
6.

Островерха М.
ВЕЛИКИЙ ВАСИЛІЯНИН СЛУГА БОЖИЙ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ЧСВВ : нарис (1960)

1960

 Книги
7.

Петлюра С. В.
ВИБРАНІ ТВОРИ ТА ДОКУМЕНТИ (1994)

1994

 Книги
8.

Клімов А. А.
ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ : [довідник] (2010)

2010

 Книги
9.

Солдатенко В. Ф.
ВИННИЧЕНКО І ПЕТЛЮРА. ПОЛІТИЧНІ ПОРТРЕТИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ : [монографія] (2007)

2007

 Книги
10.

Мечник С.
ВІД СТАЛІНА ДО ҐОРБАЧОВА (1990)

1990

 Книги
11.

Кульчицький С. В.
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (2005)

2005

 Книги
12.

Бранке Н.
ГЕТМАН БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1877)

1877

 Книги
13.

Уманец Ф. М.
ГЕТМАН МАЗЕПА : историческая монография (1897)

1897

 Книги
14.

Лазорський М.
ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ : роман-хроніка 18 віку (1961)

1961

 Книги
15.

Замлинський В.
ГЕТЬМАНИ УКРАЇНИ : монографія (2008)

2008

 Книги
16.

 ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА : (до 125-річчя від дня народж.) : [зб. ст.] (2006)

2006

 Книги
17.

Винар Л.
ГРУШЕВСЬКОЗНАВСТВО. ҐЕНЕЗА Й ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК (1998)

1998

 Книги
18.

Максимович Г. А.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ МАЛОРОССИЕЙ
Т. 1
(1913)

1913

 Книги
19.


ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ 19 - ПОЧ. 20 СТ.
Вип. 1. Грінченко Б. – Драгоманов М. : ДІАЛОГИ ПРО УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНУ СПРАВУ
(1994)

1994

 Книги
20.

Сосновський М.
ДМИТРО ДОНЦОВ: ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ : з історії розвитку ідеології українського націоналізму (1974)

1974

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського