До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПОЛІТОЛОГІЯ
...
1.

D'Anieri P.
UNDERSTANDING UKRAINIAN POLITICS: POWER, POLITICS, AND INSTITUTIONAL DESIGN (2007)

2007

 Книги
2.

Драгоманов М. П.
ВИБРАНІ ПРАЦІ
Т. 1, кн. 2 : ІСТОРІЯ. ПУБЛІЦИСТИКА. ПОЛІТОЛОГІЯ
(2007)

2007

 Книги
3.

 ВИВІД ПРАВ УКРАЇНИ : док. і матеріали до історії укр. політ. думки (1964)

1964

 Книги
4.

Кудряченко А. І.
ГЕОПОЛІТИКА : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2004)

2004

 Книги
5.

 ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : (матеріали до Нац. доп. НАН України 2013 р.) (2013)

2013

 Книги
6.

Гаврилишин Б.
ДО ЕФЕКТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ : доп. Римському Клубові (2009)

2009

 Книги
7.

Дорошенко Д. І.
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЗА ЧАСІВ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1936)

1936

 Книги
8.

 ЗАКАРПАТТЯ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
9.

 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ: КОНСЕРВАТИВНА МОДЕЛЬ (2003)

2003

 Книги
10.

Кармазіна М. С.
МІЖ ІСТОРІЄЮ І ПОЛІТИКОЮ (2015)

2015

 Книги
11.

 ПОЛІТИКА В ОСОБАХ : (політ. лідерство на постсоціаліст. просторі: нац. і регіон. контексти) (2008)

2008

 Книги
12.

 ПОЛІТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (2011)

2011

 Книги
13.

Кудряченко А. І.
ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ : підруч. для студ. вищ. навч. закладів (2006)

2006

 Книги
14.

Головатий М. Ф.
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2001)

2001

 Книги
15.

Головаха Є. І.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ : [комплекс. дослідж.] (2008)

2008

 Книги
16.

 ПОЛІТИЧНИЙ СЛОВНИК (1976)

1976

 Книги
17.

 ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ. : Історичні нариси (2002)

2002

 Книги
18.

Бебик В. М.
ПОЛІТОЛОГІЯ ДЛЯ ПОЛІТИКА І ГРОМАДЯНИНА : [монографія] (2004)

2004

 Книги
19.

Погорілий Д. Є.
ПОЛІТОЛОГІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2008)

2008

 Книги
20.

Горлач М. І.
ПОЛІТОЛОГІЯ: НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ : підруч. (2009)

2009

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського