До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПОЛІТОЛОГІЯ
...
1.

D'Anieri P.
UNDERSTANDING UKRAINIAN POLITICS: POWER, POLITICS, AND INSTITUTIONAL DESIGN (2007)

2007

 Книги
2.

Драгоманов М. П.
ВИБРАНІ ПРАЦІ
Т. 1, кн. 2 : ІСТОРІЯ. ПУБЛІЦИСТИКА. ПОЛІТОЛОГІЯ
(2007)

2007

 Книги
3.

 ВИВІД ПРАВ УКРАЇНИ : док. і матеріали до історії укр. політ. думки (1964)

1964

 Книги
4.

Кудряченко А. І.
ГЕОПОЛІТИКА : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2004)

2004

 Книги
5.

 ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : (матеріали до Нац. доп. НАН України 2013 р.) (2013)

2013

 Книги
6.

Гаврилишин Б.
ДО ЕФЕКТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ : доп. Римському Клубові (2009)

2009

 Книги
7.

Дорошенко Д. І.
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЗА ЧАСІВ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1936)

1936

 Книги
8.

 ЗАКАРПАТТЯ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
9.

Крупник Л. О.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : ФОРМУВАННЯ ЕТНОСІВ, НАЦІЇ, ДЕРЖАВНОСТІ : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] (2009)

2009

 Книги
10.

 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ: КОНСЕРВАТИВНА МОДЕЛЬ (2003)

2003

 Книги
11.

Кармазіна М. С.
МІЖ ІСТОРІЄЮ І ПОЛІТИКОЮ (2015)

2015

 Книги
12.

 ПОЛІТИКА В ОСОБАХ : (політ. лідерство на постсоціаліст. просторі: нац. і регіон. контексти) (2008)

2008

 Книги
13.

 ПОЛІТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (2011)

2011

 Книги
14.

Головатий М. Ф.
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2001)

2001

 Книги
15.

Головаха Є. І.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ : [комплекс. дослідж.] (2008)

2008

 Книги
16.

 ПОЛІТИЧНИЙ СЛОВНИК (1976)

1976

 Книги
17.

 ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ. : Історичні нариси (2002)

2002

 Книги
18.

Бебик В. М.
ПОЛІТОЛОГІЯ ДЛЯ ПОЛІТИКА І ГРОМАДЯНИНА : [монографія] (2004)

2004

 Книги
19.

Погорілий Д. Є.
ПОЛІТОЛОГІЯ. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2008)

2008

 Книги
20.

Волковинський В.
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ І УКРАЇНА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2006)

2006

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського