До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
1.

 АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (СОЦІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА) (2007)

2007

 Книги
2.

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ (2009)

2009

 Книги
3.

Кузнецов С. Я.
ДУБРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД : (опыт селекционно-племенной работы в коннозаводстве) (1974)

1974

 Книги
4.

Різниченко В.
ЗЕМЛЯКИ, ДОСТОПАМ’ЯТНІ УРОДЖЕНЦІ ЗЕМЛІ КОНОТОПСЬКОЇ (1916)
Вип. 2. Петро Прокопович

1916

 Книги
5.

Усов С. А.
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ КРЫМА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КРЫМСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1925)

1925

 Книги
6.

 ІМЕНА, ПОВЕРНУТІ ІЗ ЗАБУТТЯ : за матеріалами суд. справ репрес. селян 1929-1950-х р., що зберігаються у Держ. архіві Кіровоград. обл. (2008)

2008

 Книги
7.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 1
(2006)

2006

 Книги
8.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 2
(2006)

2006

 Книги
9.

Халютин П. В.
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ
[Т. 2, вып. 2] : МАЛОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ. ПОЛТАВСКАЯ, ХАРЬКОВСКАЯ, ЧЕРНИГОВСКАЯ
(1915)

1915

 Книги
10.

Прокопович П. І.
ЛИСТ ПЕТРА ПРОКОПОВИЧА ДО МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА (1838)

1838

 Рукописи
11.

Братчиков А.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ В СТАТИСТИЧЕСКОМ, ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ И ДРУГИХ ОТНОШЕНИЯХ
Вып. 1
(1868)

1868

 Книги
12.


МАТЕРІАЛИ ДО ЕТНОЛОГІЇ
[Вип.] 3 : МАТЕРІАЛИ ДО МОНОГРАФІЇ С. СТАРОСІЛЛЯ
(1931)

1931

 Книги
13.

Паламарчук М.М.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА (1976)

1976

 Книги
14.

Пашкевич Г. О.
РІЛЬНИЦТВО ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (2006)

2006

 Книги
15.

Гуржій І. О.
РОЗКЛАД ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (1954)

1954

 Книги
16.

 РОЗКУРКУЛЕННЯ. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ. ГОЛОДОМОР НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ (1929-1933 РОКИ) : зб. док. (2008)

2008

 Книги
17.

Бойко І. Д.
СЕЛЯНСТВО УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (1963)

1963

 Книги
18.

Реєнт О. П.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ І СВІТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК (1861-1914 РР.) : [монографія] (2011)

2011

 Книги
19.

Сердега Р. Л.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЛЕКСИКА В ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) : монографія (2012)

2012

 Книги
20.

Ганжа О. І.
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1917-1927) (2000)

2000

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського