До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
1.

 АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (СОЦІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА) (2007)

2007

 Книги
2.

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ (2009)

2009

 Книги
3.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 1
(2006)

2006

 Книги
4.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 2
(2006)

2006

 Книги
5.

Прокопович П. І.
ЛИСТ ПЕТРА ПРОКОПОВИЧА ДО МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА (1838)

1838

 Рукописи
6.

Братчиков А.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ В СТАТИСТИЧЕСКОМ, ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ И ДРУГИХ ОТНОШЕНИЯХ
Вып. 1
(1868)

1868

 Книги
7.


МАТЕРІАЛИ ДО ЕТНОЛОГІЇ
[Вип.] 3 : МАТЕРІАЛИ ДО МОНОГРАФІЇ С. СТАРОСІЛЛЯ
(1931)

1931

 Книги
8.

Пашкевич Г. О.
РІЛЬНИЦТВО ПЛЕМЕН ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (2006)

2006

 Книги
9.

Гуржій І. О.
РОЗКЛАД ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (1954)

1954

 Книги
10.

 РОЗКУРКУЛЕННЯ. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ. ГОЛОДОМОР НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ (1929-1933 РОКИ) : зб. док. (2008)

2008

 Книги
11.

Бойко І. Д.
СЕЛЯНСТВО УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (1963)

1963

 Книги
12.

Реєнт О. П.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ І СВІТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК (1861-1914 РР.) : [монографія] (2011)

2011

 Книги
13.

Сердега Р. Л.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЛЕКСИКА В ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) : монографія (2012)

2012

 Книги
14.

Ганжа О. І.
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1917-1927) (2000)

2000

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського