До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
...
1.

 [КОНВОЛЮТ 1-9]
1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876)
2.. Татари і Литва на Україні (1876)
3.. Унія і Петро Могила (1875)
4.. Де-що пpо світ Божий (1871)
5.. Розмова про небо та землю (1874)
6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876)
7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876)
8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876)
9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)

1876

 Книги
2.

 АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (СОЦІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА) (2007)

2007

 Книги
3.

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ (2009)

2009

 Книги
4.

Пірко В. О.
ГАЛИЦЬКЕ СЕЛО НАПРИКІНЦІ ХVІІ - В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ. (ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАРИС ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ) : монографія (2006)

2006

 Книги
5.

Кузнецов С. Я.
ДУБРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД : (опыт селекционно-племенной работы в коннозаводстве) (1974)

1974

 Книги
6.

Мицюк О.
ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ НА УКРАЇНІ (1921)

1921

 Книги
7.

Різниченко В.
ЗЕМЛЯКИ, ДОСТОПАМ’ЯТНІ УРОДЖЕНЦІ ЗЕМЛІ КОНОТОПСЬКОЇ (1916)
Вип. 2. Петро Прокопович

1916

 Книги
8.

Усов С. А.
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ КРЫМА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КРЫМСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1925)

1925

 Книги
9.

 ІМЕНА, ПОВЕРНУТІ ІЗ ЗАБУТТЯ : за матеріалами суд. справ репрес. селян 1929-1950-х р., що зберігаються у Держ. архіві Кіровоград. обл. (2008)

2008

 Книги
10.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 1
(2006)

2006

 Книги
11.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 2
(2006)

2006

 Книги
12.

Кульчицький С. В.
КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ДОНБАСІ: 1928-1938 : [наук.-попул. нарис] (2015)

2015

 Книги
13.


КРАЄЗНАВСТВО
№ 1-5
(1930)

1930

 Періодика
14.


КРАЄЗНАВСТВО
№ 3-10
(1929)

1929

 Періодика
15.


КРАЄЗНАВСТВО
№ 4
(1928)

1928

 Періодика
16.

Халютин П. В.
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ
[Т. 2, вып. 2] : МАЛОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ. ПОЛТАВСКАЯ, ХАРЬКОВСКАЯ, ЧЕРНИГОВСКАЯ
(1915)

1915

 Книги
17.

Прокопович П. І.
ЛИСТ ПЕТРА ПРОКОПОВИЧА ДО МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА (1838)

1838

 Рукописи
18.

Братчиков А.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ В СТАТИСТИЧЕСКОМ, ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ И ДРУГИХ ОТНОШЕНИЯХ
Вып. 1
(1868)

1868

 Книги
19.


МАТЕРІАЛИ ДО ЕТНОЛОГІЇ
[Вип.] 3 : МАТЕРІАЛИ ДО МОНОГРАФІЇ С. СТАРОСІЛЛЯ
(1931)

1931

 Книги
20.

Докучаев Василий Васильевич
НАШИ СТЕПИ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ (1936)

1936

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського