До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
...
1.

 [КОНВОЛЮТ 1-9]
1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876)
2.. Татари і Литва на Україні (1876)
3.. Унія і Петро Могила (1875)
4.. Де-що пpо світ Божий (1871)
5.. Розмова про небо та землю (1874)
6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876)
7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876)
8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876)
9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)

1876

 Книги
2.

 АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (СОЦІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА) (2007)

2007

 Книги
3.

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ (2009)

2009

 Книги
4.

 АНАЛІЗ ВПЛИВУ АСОЦІАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ЧЕРНІГІВСЬКОГО ТА МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНІВ (2014)

2014

 Книги
5.

Соколова  В. К.
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ ХІХ-НАЧ. ХХ В. (1979)

1979

 Книги
6.

 ВРЕМЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН : утверждённый Украинской Центральной Радой 18 января 1918 г (1918)

1918

 Книги
7.

Пірко В. О.
ГАЛИЦЬКЕ СЕЛО НАПРИКІНЦІ ХVІІ - В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ. (ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАРИС ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ) : монографія (2006)

2006

 Книги
8.

Кузнецов С. Я.
ДУБРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД : (опыт селекционно-племенной работы в коннозаводстве) (1974)

1974

 Книги
9.

 ЗАКОНИ ПРО ЗЕМЛЮ І ЛІСИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ І УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ТРУДОВОГО СЕЛЯНСТВА (1919)

1919

 Книги
10.

 ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)

1918

 Книги
11.

 ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)

1918

 Книги
12.

Мицюк О.
ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ НА УКРАЇНІ (1921)

1921

 Книги
13.

Різниченко В.
ЗЕМЛЯКИ, ДОСТОПАМ’ЯТНІ УРОДЖЕНЦІ ЗЕМЛІ КОНОТОПСЬКОЇ (1916)
Вип. 2. Петро Прокопович

1916

 Книги
14.

Прокопович П. И.
ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ (1960)

1960

 Книги
15.

Усов С. А.
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ КРЫМА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КРЫМСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1925)

1925

 Книги
16.

 ІМЕНА, ПОВЕРНУТІ ІЗ ЗАБУТТЯ : за матеріалами суд. справ репрес. селян 1929-1950-х р., що зберігаються у Держ. архіві Кіровоград. обл. (2008)

2008

 Книги
17.

 ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
18.

Курносов  Ю. О.
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС (1959-1970) (1975)

1975

 Книги
19.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 1
(2006)

2006

 Книги
20.


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
Т. 2
(2006)

2006

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського