До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
...
1.

 АКАДЕМПЕРІОДИКА (2001–)
видавництво Національної академії наук України. Випускає наукові журнали, збірники, фундаментальні монографії, посібники для вищих навчальних закладів, словники, науково-популярну літературу.

2.

 АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАН УКРАЇНИ (1969–)
міжвідомчий координаційний центр у справі видавництва документальних джерел

3.

 ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (1931–1936)
наукова установа, створена за постановою ЦК КП(б)У на противагу наявній АН УСРР, на той час ще не повністю контрольованій комуністичною тоталітарною системою

4.

 ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ (1944–)

5.

 ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ (1927–1989)
українське наукове видавництво у місті Київ

6.

 ДЕМОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ (1919–1938)
був першою у світі спеціалізованою науково-дослідною установою демографічного спрямування

7.

 ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ОЛЕКСАНДРІЯ НАН УКРАЇНИ (1793–)
дендрологічний парк розташований на північно-західній околиці міста Біла Церква. Найбільший (понад 290 га) архітектурно оформлений ландшафтний парк в Україні

8.

 ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДОЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (1879–)
один з найстаріших і найбагатших за науковими природничими фондами серед музеїв Європи

9.

 ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД (1964-)
науковий центр з вирішення фундаментальних і прикладних проблем біології на південному сході України

10.

 ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ (1938– )
провідна наукова археологічна установа України у складі Національної академії наук

11.

 ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМЕНІ О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО (1963–2015)
науково-дослідна установа основними напрямами дослідження якої є комплексне вивчення структури і функціювання морських екосистем і їхніх компонентів

12.

 ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О. В. ПАЛЛАДІНА (1925–)
провідний український науковий центр, що спеціалізується на біохімічних дослідженнях

13.

 ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М. Г. ХОЛОДНОГО (1921–)
провідний український ботанічний науковий центр

14.

 ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (1992–)
науково-дослідна установа НАН України, головим напрямом наукової роботи якої є дослідження процесів європейської інтеграції та їх різнопланових впливів на Україну

15.

 ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ (1964–)
провідна науково-дослідна установа з природничо-географічних, суспільно-географічних та картографічних досліджень в Україні

16.

 ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК (1926–)
науково-дослідна установа, яка розробляє теоретичні питання геологічної науки на основі всебічного вивчення будови та історії геологічного розвитку території України, досліджує корисні копалини, проблеми морської геології

17.

 ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (1909–)
науково-дослідна установа в складі НАН України

18.

 ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. В. ПТУХИ (2002–)
науково-дослідна установа, яка спеціалізується на системних дослідженнях проблем демографічного і соціального розвитку, проводить фундаментальні та прикладні дослідження, моделює новітні тенденції, розробляє комплексні демографічні прогнози та концептуальні засади державної соціально-демографічної політики

19.

 ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО (1943–)
провідна науково-дослідна установа в Україні юридичного профілю

20.

 ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ (2010–)
головними завданнями інституту є фундаментальні і прикладні дослідження економіки природокористування, спрямовані на забезпечення економічного обґрунтування використання та охорони природних ресурсів і сталого розвитку України

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського