До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
...
1.

 АКАДЕМПЕРІОДИКА (2001–)
видавництво Національної академії наук України; спеціалізується на виданні наукових журналів, збірників, фундаментальних монографій, посібників для вищих навчальних закладів, словників, науково-популярної літератури

2.

 АКЛІМАТИЗАЦІЙНИЙ САД ВУАН (1912–1975)
науково-дослідна установа АН УРСР, в якій проводилася інтродукція та акліматизація південних плодових лікарських, технічних, декоративних рослин; у 1975-1976 роках сад було знищено – на місці саду було побудовано два корпуси Вищої партійної школи

3.

 АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАН УКРАЇНИ (1969–)
міжвідомчий координаційний центр у справі видавництва документальних джерел

4.

 БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК (1926–)
спеціалізована бібліотека Інституту гелогічних наук у фонді котрої представлена література з питань загальної геології, геохімії, мінералогії, петрографії, стратиграфії, палеонтології і палеоботаніки, геології корисних копалин, гідрогеології

5.

 ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (1931–1936)
наукова установа, створена за постановою ЦК КП(б)У на противагу наявній АН УСРР, на той час ще не повністю контрольованій комуністичною тоталітарною системою

6.

 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ (1924–1934)
науково-дослідна та пам'яткоохоронна установа при ВУАН

7.

 ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ (1944–)
астрономічна обсерваторія котра знаходиться у Голосіївському лісі 12 км південніше від центру м. Київ

8.

 ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ (1927–1989)
українське наукове видавництво у м. Київ

9.

 ДЕМОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ (1919–1938)
був першою у світі спеціалізованою науково-дослідною установою демографічного спрямування

10.

 ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ОЛЕКСАНДРІЯ НАН УКРАЇНИ (1793–)
дендрологічний парк розташований на північно-західній околиці м. Біла Церква, найбільший (понад 290 га) архітектурно оформлений ландшафтний парк в Україні

11.

 ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДОЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (1879–)
один з найстаріших і найбагатших за науковими природничими фондами серед музеїв Європи

12.

 ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД (1964–)
науковий центр з вирішення фундаментальних і прикладних проблем біології на південному сході України

13.

 ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ (1938– )
провідна наукова археологічна установа України у складі Національної академії наук

14.

 ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМЕНІ О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО (1963–2015)
науково-дослідна установа основними напрямами дослідження якої є комплексне вивчення структури і функціювання морських екосистем і їхніх компонентів; існувала в місті Севастополі з 1963 по 2015 рік

15.

 ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О. В. ПАЛЛАДІНА (1925–)
провідний український науковий центр, що спеціалізується на біохімічних дослідженнях

16.

 ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М. Г. ХОЛОДНОГО (1921–)
провідний український ботанічний науковий центр

17.

 ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (1992–)
науково-дослідна установа НАН України, головим напрямом наукової роботи якої є дослідження процесів європейської інтеграції та їх різнопланових впливів на Україну

18.

 ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ (1964–)
провідна науково-дослідна установа з природничо-географічних, суспільно-географічних та картографічних досліджень в Україні

19.

 ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК (1926–)
науково-дослідна установа, яка розробляє теоретичні питання геологічної науки на основі всебічного вивчення будови та історії геологічного розвитку території України, досліджує корисні копалини, проблеми морської геології

20.

 ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (1909–)
науково-дослідна установа в складі НАН України

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського