Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Реферативна база даних (11)Книжкові видання та компакт-диски (18)
Пошуковий запит: (<.>A=ГРОМК$<.>+<.>A=ТЕТЯН$<.>+<.>A=ВАСИЛІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

      
1.

Громко Т.В. 
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Громко ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2000. — 18 с. — укp.

Досліджено умови формування географічних термінів (ГТ) і природу їх семантики у зв'язку з позамовними чинниками, а також паралелями з інших говірок та мов. З'ясовано семний склад ГТ та охарактеризовано їх відповідно до будь-яких лексико-семантичних груп (ЛСГ). На основі семантичного аналізу виявлено загальновживані, діалектні та специфічні для окремих говірок ГТ, а також їх значення. Проаналізовано явище семантичних переходів і зрушень у межах однієї чи кількох ЛСГ досліджуваних лексем. Встановлено ареальне поширення окремих ГТ із специфічною щодо української мови семантикою.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш141.4-315.5 + Ш141.4-671
Шифр НБУВ: РА309702 Пошук видання у каталогах НБУВ 
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського