Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (3)Автореферати дисертацій (11)Реферативна база даних (92)Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>A=ДЬОМІНА$<.>+<.>A=ОЛЬГ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 100
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС48976 Ольгинский А. Г. Оценка и регулирование структуры зоны контакта цементного камня с минералами заполнителя [Текст] : Дис... д-ра техн. наук: 05.23.05 / Ольгинский Александр Георгиевич ; Харьковский автомобильно-дорожный технический ун-т. - Х., 1994. - 397 л.: ил.
2.ДС85441 Дьоміна М. О. Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 226 арк.
3.ДС101593 Дьоміна К. Ю. Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава, 2007. - 160 арк.
4.ДС101760 Дьоміна О. С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 217 арк.
5.ДС105824 Дьоміна Г. А. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г.А.Дьоміна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 310 арк.
6.ДС78572 Дьоміна Е. А. Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна ; АМН України, Ін-т онкології. - К., 2002. - 319 арк.
7.ДС99479 Дьоміна Т. В. Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 144 арк.: рис., табл.
8.РА350593 Дьоміна К. Ю. Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї [Текст] : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава, 2007. - 17 с.
9.РА343441 Дьоміна К. Г. Вплив особливостей перитектичної кристалізації на структуру та властивості прокату з конструкційної сталі [Текст] : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.16.01 / Дьоміна Катерина Геннадіївна ; Ін-т чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. - Д., 2006. - 21 с.: рис.
10.РА347896 Дьоміна Т. В. Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 19 с.
11.РА367091 Дьоміна О. Г. Соцреалістичний дискурс прози Ф.Гладкова 1920-1930-х років [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.02 / Дьоміна Олена Геннадіївна ; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2009. - 20 с.
12.РА290364 Ольгинский А. Г. Оценка и регулирование структуры зоны контакта цементного камня с минералами заполнителя [Текст] : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.05 / Ольгинский Александр Георгиевич ; Харьковский технический ун-т строительства и архитектуры. - Х., 1994. - 36 с.
13.РА305466 Дьоміна Т. М. Звичне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром [Текст] : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / Дьоміна Тетяна Миколаївна ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 1999. - 36 с.
14.РА319004 Дьоміна В. М. Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування [Текст] : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Дьоміна Вікторія Михайлівна ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2002. - 19 с.
15.РА322245 Дьоміна Е. А. Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 36 с.: рис.
16.РА330046 Дьоміна М. О. Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2004. - 18 с.
17.РА331751 Дьоміна О. О. Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики) [Текст] : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / О.О.Дьоміна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004. - 20 с.
18.РА354181 Дьоміна О. С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 20 с.
19.РА355389 Дьоміна Г. А. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дьоміна Ганна Анатоліївна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 21 с.
20.В340963/1 Дьоміна, Лідія Михайлівна Історія і теорія світової і вітчизняної культури. Ч. 1 [Текст] / Запорізький державний технічний інститут, Інститут змісту і методів навчання. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 168 с.
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського