Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (10)
Пошуковий запит: (<.>A=КОВТЮХ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14
1.ДС58543 Ковтюх В. В. Исследование химического состава звезд в полосе нестабильности цефеид [Текст] : Дис... канд. физ.-мат. наук: 01.03.02 / Ковтюх Валерий Владимирович ; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1998. - 132 с.
2.РА363138 Ковтюх В. В. Фізико-хімічні характеристики пульсуючих надгігантів і незмінних зір пізніх спектральних класів та розподіл металічності у спостережуваній частині диска Галактики [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Ковтюх Валерій Володимирович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - К., 2009. - 32 с.
3.РА300222 Ковтюх В. В. Дослідження хімічного складу зірок у смузі нестабільності цефеїд [Текст] : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Ковтюх Валерій Володимирович ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1998. - 14 с.
4.ВА564113 Расследование авиационных происшествий [Текст] : Учеб. пособие для студ. вузов, изучающих дисциплину "Безопасность полетов" / Ф. И. Скрипник [и др.] ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.в.], 1995. - 120 с. + прил.
5.ВА581103 Скрипник Ф. И. Безопасность полетов в вопросах и ответах [Текст] : Учебно-метод. пособие для зарубежных студентов / Ф. И. Скрипник [и др] ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.в.], 1997. - 315 с.
6.Р87146 Безопасность полетов [Текст] : Метод. указ. по дипломному проектированию (дипломной работе) для студ. фак. экономики и управления производством спец.: 7.100105 "Организация международных перевозок", 7.100401 "Организация перевозок и управления на транспорте" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. Н. Г. Ковтюх [и др.]. - К. : [б.в.], 1998. - 44 с.
7.Р89517 Безопасность полетов [Текст] : Метод. указания и контр. задания для студ. заоч. фак. всех спец. экон. профиля / сост. Ф. И. Скрипник, Н. Г. Ковтюх ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : КМУГА, 2000. - 32 с.
8.ВА586785 Ковтюх Н. Г. Организация летной работы в вопросах и ответах [Текст] : Учебно-метод. пособие для студ.-иностр. / Н. Г. Ковтюх [и др] ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.и.], 1998. - 211 с.
9.ВА665952 Ковтюх С. Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати) [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Л. Ковтюх ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. - 460 с.
10.ДС111059 Ковтюх В. В. Физико-химические характеристики пульсирующих сверхгигантов и непеременных звезд поздних спектральных классов и распределение металличности в наблюдаемой части диска Галактики [Текст] : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Ковтюх Валерий Владимирович ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - О., 2008. - 317 л.
11.ВА729249 Ковтюх С. Л. Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення [Текст] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : Вид-во ДЛАУ, 2010. - 167 с.
12.РА388674 Ковтюх Т. О. Патогенетичне значення порушення ферокінетики у формуванні гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку у недоношених новонароджених [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ковтюх Тетяна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Т., 2012. - 20 с. : рис., табл.
13.ВА760096 Ковтюх С. Культура наукової мови [Текст] : [навч. посіб.] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Тріада С, 2012. - 224 с.
14.ВА762151 Ковтюх С. Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ [Текст] : [монографія] / С. Л. Ковтюх, О. М. Кашталян ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. - 256 с.
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського