Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повний стислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (15)Реферативна база даних (176)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>A=КОРНІЙЧУК$<.>+<.>A=ВАЛЕРІЙ$<.>+<.>A=СЕМЕНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 225
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС90420 Корнійчук С. В. Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 246 арк.
2.ДС92435 Корнійчук В. С. Поетика лірики Івана Франка [Текст] : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корнійчук Валерій Семенович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 436 арк.
3.ДС104910 Корнійчук В. П. Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Корнійчук Віталіна Петрівна ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 2007. - 190 арк.
4.ДС74887 Корнійчук А. В. Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму [Текст] : Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Корнійчук Анатолій Васильович ; Ін-т цукр. буряків УААН. - К., 2002. - 120 арк.
5.ДС75313 Корнійчук Г. М. Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі [Текст] : Дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Корнійчук Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2002. - 122 арк.
6.ДС96356 Семенович Т. А. Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Семенович Тетяна Андріївна ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2005. - 213 арк.: рис., табл.
7.ДС98472 Корнійчук Н. М. Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Корнійчук Наталія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2007. - 204 арк.
8.РА296319 Корнійчук Л. М. Особливості нейрогуморальних механізмів регуляції компенсаційно- адаптиційних змін моторно- евакуаторної функції шлунка при різних по тривалості функціональних навантаженнях [Текст] : Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.04 / Корнійчук Любов Михайлівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1997. - 25 с.
9.РА340971 Семенович Т. А. Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств [Текст] : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Семенович Тетяна Андріївна ; Національний транспортний ун-т. - К., 2005. - 20 с.
10.РА340452 Корнійчук О. П. Мікроекологія кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту [Текст] : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.07 / Корнійчук Олена Петрівна ; АМН України, Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. - Х., 2005. - 35 с.: рис.
11.РА343372 Корнійчук В. С. Поетика лірики Івана Франка [Текст] : Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корнійчук Валерій Семенович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 36 с.
12.РА347275 Корнійчук С. В. Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005. - 21 с.
13.РА349217 Корнійчук Н. М. Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) [Текст] : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Корнійчук Наталія Миколаївна ; НАН України, Інститут гідробіології. - К., 2007. - 25 с.
14.РА362717 Корнійчук О. П. Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Корнійчук Олександр Петрович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2009. - 19 с.
15.РА364060 Корнійчук О. І. Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Корнійчук Олександр Іванович ; Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2009. - 20 с.
16.РА291247 Корнійчук М. С. Грибні хвороби однорічних кормових люпинів Lupinus luteus, L. albus i L. ancustifolius, в Україні і обгрунтування агротехнічних та селекційних заходів обмеження їх розвитку [Текст] : Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.00.11 / Корнійчук Микола Сергійович ; Національний аграрний ун-т. - К., 1996. - 50 с.
17.РА361650 Корнійчук Є. В. Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Корнійчук Євген Володимирович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2008. - 18 с.
18.РА319956 Корнійчук Г. М. Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі [Текст] : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Корнійчук Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2002. - 18 с.
19.РА319233 Корнійчук А. В. Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму [Текст] : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Корнійчук Анатолій Васильович ; Ін-т цукр. буряків УААН. - К., 2002. - 22 с.
20.РА319596 Корнійчук Ю. М. Структура і особливості функціонування паразитарної системи трематоди Helicometra fasciata (Rud., 1819) в прибережній зоні Чорного моря [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / Корнійчук Юлія Михайлівна ; НАН України, Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. - Севастополь, 2002. - 21 с.
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського